ยินดีต้อนรับสู่วิกิพีเดียภาษาไทย

ยินดีต้อนรับคุณ Ledome Pomme สู่วิกิพีเดียภาษาไทย หน้าต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์แก่คุณ:

  มือใหม่ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเริ่มจากแก้หรือต่อเติมบทความที่มีอยู่แล้วก่อน ไม่ควรรีบสร้างบทความด้วยตัวเองเพราะมักไม่ผ่านและถูกลบ

แนะนำเว็บ

และ

เรียนรู้การแก้ไข (ขอใช้เวลาอ่านไม่นานเพื่อให้ทราบพื้นฐาน)

อีกทางหนึ่ง อ่านหน้า การเข้ามีส่วนร่วมในวิกิพีเดีย ซึ่งสรุปทุกอย่างไว้หน้าเดียว

ฉันอ่านหมดแล้วยังไม่เข้าใจเลย
ถามที่แผนกช่วยเหลือ หรือ ถามในหน้านี้แหละ! หรือ ใช้ แชตดิสคอร์ด

อย่าลืมลงชื่อในหน้าพูดคุย โดยการพิมพ์ --~~~~ จะปรากฏชื่อและวันเวลา

Hello Ledome Pomme! Welcome to Thai Wikipedia. If you are not a Thai speaker, you can ask a question in our Guestbook.


-- New user message (คุย) 09:08, 30 สิงหาคม 2561 (ICT)

สิงหาคม 2564แก้ไข

  สวัสดีคุณ Ledome Pomme เราเปิดโอกาสให้คุณเข้ามีส่วนร่วมกับวิกิพีเดีย แต่ถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่หรือสิ่งใด ๆ ที่คุณได้เขียนขึ้น อาจถือว่าคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอาจได้รับการโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะสมจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อหัวข้อดังกล่าว ดู แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอให้คุณ:

  • หลีกเลี่ยงการแก้ไขหรือการสร้างบทความเกี่ยวกับตัวคุณเอง ครอบครัวของคุณ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน บริษัท องค์กรหรือคู่แข่ง
  • เสนอการเปลี่ยนแปลงในหน้าคุยของบทความที่ได้รับผลกระทบ
  • เปิดเผยถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของคุณเมื่อมีการอภิปรายถึงบทความที่ได้รับผลกระทบ
  • หลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ขององค์กรของคุณในบทความอื่น
  • ทำให้เต็มที่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเนื้อหา (เขียนด้วยมุมมองที่เป็นกลาง สามารถพิสูจน์ยืนยันได้และงดงานค้นคว้าต้นฉบับ) ของวิกิพีเดีย

นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ว่างจ้าง ลูกค้าและความเกี่ยวข้องของคุณที่มีต่อการเข้ามีส่วนร่วมใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนที่คุณได้รับมอบหมายหรือคาดว่าจะได้รับค่าตอบแทนตามข้อกำหนดของมูลนิธิวิกิมีเดีย

นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมบุคคลหรือสิ่งใด ๆ ขอขอบคุณ