ยินดีต้อนรับสู่วิกิพีเดียภาษาไทย

ยินดีต้อนรับคุณ Disthan สู่วิกิพีเดียภาษาไทย หน้าต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์แก่คุณ:

  มือใหม่ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเริ่มจากแก้หรือต่อเติมบทความที่มีอยู่แล้วก่อน ไม่ควรรีบสร้างบทความด้วยตัวเองเพราะมักไม่ผ่านและถูกลบ

แนะนำเว็บ

และ

เรียนรู้การแก้ไข (ขอใช้เวลาอ่านไม่นานเพื่อให้ทราบพื้นฐาน)

อีกทางหนึ่ง อ่านหน้า การเข้ามีส่วนร่วมในวิกิพีเดีย ซึ่งสรุปทุกอย่างไว้หน้าเดียว

ฉันอ่านหมดแล้วยังไม่เข้าใจเลย
ถามที่แผนกช่วยเหลือ หรือ ถามในหน้านี้แหละ! หรือ ใช้ แชตดิสคอร์ด

อย่าลืมลงชื่อในหน้าพูดคุย โดยการพิมพ์ --~~~~ จะปรากฏชื่อและวันเวลา

Hello Disthan! Welcome to Thai Wikipedia. If you are not a Thai speaker, you can ask a question in our Guestbook.


-- New user message (พูดคุย) 15:41, 24 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

เลือกตั้ง คอต.แก้ไข

ขณะนี้เป็นช่วงเลือกผู้สมัครเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถอ่านคำแถลงและเลือกผู้สมัครได้ในหน้านี้ --Taweethaも (พูดคุย) 11:42, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)

การเปลี่ยนทางแก้ไข

หน้าที่สร้างใหม่แล้ววางลิงก์ที่สร้างไว้ดูบทความนั้นไม่ช่วยอะไร อย่างเช่น รายชื่อพระสูตรในพระไตรปิฎกภาษาจีน (ฉบับเกาหลี) ลบเนื้อหาแล้วใส่ลิงก์แค่ รายชื่อพระสูตร K 1 - K 100 หรือ รายชื่อพระสูตรและปกรณ์ในพระไตรปิฎกภาษาทิเบต เขียนแค่ใส่ลิงก์ รายชื่อพระสูตรและปกรณ์ในพระไตรปิฎกภาษาทิเบต ลำดับที่ 1 - 100 ไม่มีประโยชน์ จำเป็นต้องใช้ #เปลี่ยนทาง [[(ชื่อบทความ)]] เพื่อเปลี่ยนทาง และหลีกเลี่ยงการส้รางบทความที่ฟุ่มเฟือยด้วยลิงก์อย่างเดียว (ดูเพิ่มที่ การใช้หน้าเปลี่ยนทาง) --Nakare✝ 07:36, 10 มิถุนายน 2558 (ICT)

ดาวเกียรติยศแก้ไข

  ดาวศาสนาพุทธ
ขอมอบดาวศาสนาพุทธให้แก่คุณDisthan สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับศาสนาพุทธ อย่างมีนัยยะสำคัญครับ--พุทธามาตย์ (พูดคุย) 01:35, 14 กรกฎาคม 2558 (ICT)