Stop hand nuvola.svg กรุณาหยุด ถ้าคุณยังก่อกวนต่อไป คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขวิกิพีเดีย ถ้าคุณอยากทดลองแก้ไข กรุณาใช้หน้าทดลองเขียน
Stop2.png เตือนครั้งสุดท้าย
หากคุณก่อกวนอีกครั้ง คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขทันที กรุณาใช้หน้าทดลองเขียน

กันยายน 2561แก้ไข

  ยินดีต้อนรับสู่วิกิพีเดีย เราเปิดให้ทุกคนนั้นช่วยพัฒนาวิกิพีเดียไทยในทางที่สร้างสรรค์ แต่การแก้ไขล่าสุดของคุณในหน้า อนุชิต สพันธุ์พงษ์ นั้นมีลักษณะที่ไม่เป็นสารานุกรม ไม่เหมาะสม หรืออาจถือว่าเป็นการก่อกวน ซึ่งได้ถูกย้อนกลับหรือลบทิ้งไปแล้ว กรุณาใช้หน้าทดลองเขียน หากต้องการทดสอบการแก้ไขใดๆที่คุณต้องการ และอ่านหน้าเริ่มต้น เพื่อศึกษาการร่วมพัฒนาวิกิพีเดีย --Soponwit Sangsai (คุย) 10:37, 1 กันยายน 2561 (ICT)

  กรุณาหยุดการแก้ไขไร้สาระ ไม่สร้างสรรค์ หรือไม่เป็นสารานุกรม ที่ปรากฏในหน้า ไปรยา สวนดอกไม้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อกวน และอาจทำให้คุณถูกบล็อกจากการแก้ไขในวิกิพีเดียได้ --Soponwit Sangsai (คุย) 10:38, 1 กันยายน 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 10:39, 1 กันยายน 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า อาริษา วิลล์ คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 10:39, 1 กันยายน 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า ซอนญ่า สิงหะ คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 10:40, 1 กันยายน 2561 (ICT)

  Soponwit Sangsai (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) ก่อกวนยังไงไหนอธิบายเหตุผลหน่อยสิ อย่าให้ความรู้สึกตัวเองกล่าวหาผู้อื่น.--182.232.52.186 10:41, 1 กันยายน 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า คุยกับผู้ใช้:Soponwit Sangsai คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 10:47, 1 กันยายน 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า คุยกับผู้ใช้:Soponwit Sangsai คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 10:54, 1 กันยายน 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า คุยกับผู้ใช้:Soponwit Sangsai คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 11:00, 1 กันยายน 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า คุยกับผู้ใช้:Soponwit Sangsai คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 11:00, 1 กันยายน 2561 (ICT)

  Soponwit Sangsai (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) ลบออกทำไมไม่ทราบ? การแสดงความคิดเห็นของเราในหน้า คุยกับผู้ใช้:Soponwit Sangsai ผู้ดูแลระบบ Lerdsuwa (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เคยบอกในหน้าแจ้งผู้ดูแลระบบว่าอย่าลบการแจ้งหรือข้อความของผู้ใช้รายอื่น ยังไม่จำอีก ยังทำนิสัยแบบเดิมอีก ไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็น ถามเหตุผลว่าก่อกวนยังไงก็ไม่ตอบ แต่มาตามลบคืออะไร? และผู้ดูแลระบบ Sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) บอกในหน้าแจ้งผู้ดูแลระบบว่า เปิดล็อกหน้าพูดคุยของคุณแล้ว นั่นคือเราสามารถเข้ามาอภิปรายหรือคุยได้ ลบออกทำไม?.--182.232.52.186 11:03, 1 กันยายน 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า คุยกับผู้ใช้:Soponwit Sangsai คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 11:07, 1 กันยายน 2561 (ICT)

  Soponwit Sangsai (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) ไม่ได้ก่อกวน ทำไมไม่รับฟังความคิดเห็นหรือเปิดโอกาสให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นบ้าง ไล่ลบออกหมดเพื่ออะไร นี่สารานุกรมเสรี.--182.232.52.186 11:19, 1 กันยายน 2561 (ICT)