Stop hand nuvola.svg กรุณาหยุด ถ้าคุณยังก่อกวนต่อไป คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขวิกิพีเดีย ถ้าคุณอยากทดลองแก้ไข กรุณาใช้หน้าทดลองเขียน
Stop2.png เตือนครั้งสุดท้าย
หากคุณก่อกวนอีกครั้ง คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขทันที กรุณาใช้หน้าทดลองเขียน

สิงหาคม 2561แก้ไข

  ยินดีต้อนรับสู่วิกิพีเดีย เราเปิดให้ทุกคนนั้นช่วยพัฒนาวิกิพีเดียไทยในทางที่สร้างสรรค์ แต่การแก้ไขล่าสุดของคุณในหน้า วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ นั้นมีลักษณะที่ไม่เป็นสารานุกรม ไม่เหมาะสม หรืออาจถือว่าเป็นการก่อกวน ซึ่งได้ถูกย้อนกลับหรือลบทิ้งไปแล้ว กรุณาใช้หน้าทดลองเขียน หากต้องการทดสอบการแก้ไขใดๆที่คุณต้องการ และอ่านหน้าเริ่มต้น เพื่อศึกษาการร่วมพัฒนาวิกิพีเดีย --Soponwit Sangsai (คุย) 18:51, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

  กรุณาหยุดการแก้ไขไร้สาระ ไม่สร้างสรรค์ หรือไม่เป็นสารานุกรม ที่ปรากฏในหน้า รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดเอชดี ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อกวน และอาจทำให้คุณถูกบล็อกจากการแก้ไขในวิกิพีเดียได้ --Soponwit Sangsai (คุย) 18:56, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 18:57, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดเอชดี คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 18:57, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 18:58, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 19:00, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 19:04, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดเอชดี คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 19:07, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 19:10, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 19:15, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

คุณนั่นแหละโดนข้อหาหมิ่นประมาทแก้ไข

คุณนั่นแหละเป็นพวกเด็กอมมือ ทำตัวนิสัยเสีย สันดานหมา ชอมตามมาย้อนการแก้ไขขอมผม คุณนั่นแหละไร้สาระที่สุด ไอ้ควายบ้า พ่อแม่ไม่สั่งสอนรึงัยว๊ะ หยุดก่อกวนเดี๋ยวนี้ หากคุณไม่ยอมหยุดก่อกวน คุณจะโดนผู้ดูแลระบบบล็อกออกจากวิกิพีเดียได้

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 19:21, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 19:24, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 19:29, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

@Horus: @Sry85: @Lerdsuwa: ผู้ใช้รายนี้ Soponwit Sangsai (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) ใช้คำไม่สุภาพ ดูถูกเหยียดหยามผู้ใช้รายอื่นครับ182.232.35.198 19:58, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 19:57, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

Soponwit Sangsai (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) เราก่อกวนในหน้าแจ้งผู้ดูแลระบบตรงไหนยังไงอ่า ช่วยอธิบายและบอกเหตุผลหน่อย? เราไม่มีสิทธิแจ้งหรือแสดงความคิดเห็นในหน้าแจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ? ทำไมมาไล่ตามลบการแจ้งและข้อความแสดงความคิดเห็นของเราออกทั้งหมด??182.232.35.198 19:58, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

@Soponwit Sangsai: ลบข้อความที่เราแสดงความคิดเห็นทำไม??182.232.35.198 20:05, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า คุยกับผู้ใช้:182.232.35.198 คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 20:09, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

  นี่คือการเตือนครั้งสุดท้าย หากคุณยังคงก่อกวนต่อ ดังที่ได้ก่อกวนในหน้า วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขบนวิกิพีเดียทันที --Soponwit Sangsai (คุย) 20:11, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)

@Soponwit Sangsai: ก่อกวนยังไง ไหนขอเหตุผลหน่อย? ผมจะแจ้งความเรื่องอะไรก็ได้ มันเป็นสิทธิ์ของผม คุณไม่มีสิทธิ์มาลบการแจ้งความและการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดของผม182.232.35.198 20:12, 25 สิงหาคม 2561 (ICT)