คำสาปทิปเปคานู

คำสาปทิปเปคานู (อังกฤษ: Curse of Tippecanoe) ใช้อธิบายการที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผู้ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกสมัยในปีที่หารด้วยยี่สิบลงตัว ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่งสม่ำเสมอ

รายนามประธานาธิบดีในสายคำสาปตามที่อ้างแก้ไข

ได้รับเลือกตั้ง ประธานาธิบดี วาระที่ถึงแก่อสัญกรรม วาระเลือกตั้งที่หารด้วย 20 ลงตัว สาเหตุของการถึงแก่อสัญกรรมหรือความพยายามลอบสังหาร วันที่ถึงแก่อสัญกรรม
1840   วิลเลียม เฮนรี แฮร์ริสัน ที่หนึ่ง ที่หนึ่ง ไข้รากสาดน้อย 4 เมษายน 1841
1860   อับราฮัม ลินคอล์น ที่สอง ที่หนึ่ง ลอบสังหาร 15 เมษายน 1865
1880   เจมส์ เอ. การ์ฟีลด์ ที่หนึ่ง ที่หนึ่ง ลอบสังหาร 9 กันยายน 1881
1900   วิลเลียม แมกคินลีย์ ที่สอง ที่สอง ลอบสังหาร 14 กันยายน 1901
1920   วาร์เรน จี. ฮาร์ดิง ที่หนึ่ง ที่หนึ่ง กล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด 2 สิงหาคม 1923
1940   แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ ที่สี่ ที่สาม เลือดออกในสมองใหญ่ 12 เมษายน 1945
1960   จอห์น เอฟ. เคนเนดี ที่หนึ่ง ที่หนึ่ง ลอบสังหาร 22 พฤศจิกายน 1963
1980   โรนัลด์ เรแกน N/A ที่หนึ่ง ลอบสังหาร 5 มิถุนายน 2004
(ไม่ได้ถึงแก่อสัญกรรมขณะดำรงตำแหน่ง)
2000   จอร์จ ดับเบิลยู. บุช N/A ที่หนึ่ง ลอบสังหาร ยังมีชีวิตอยู่
2020   โจ ไบเดิน TBA ที่หนึ่ง TBA ยังมีชีวิตอยู่

อ้างอิงแก้ไข

  • Ripley's Believe it or Not, 2 nd Series (Simon & Schuster, 1931); an updated reference is on page 140 of the Pocket Books paperback edition of 1948