คาร์ล เอากุสท์ ฮังเคอ (เยอรมัน: Karl August Hanke) เป็น ไรชส์ฟือเรอร์-เอ็สเอ็ส คนสุดท้ายแห่งหน่วยชุทซ์ชตัฟเฟิล (เอ็สเอ็ส) และเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคนาซีแห่งนาซีเยอรมนี เขาได้ทำหน้าที่เป็นเกาไลเทอร์แห่งไซลีเชียตอนล่าง ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1941 ถึง ค.ศ. 1945 และได้เป็นไรชส์ฟือเรอร์-เอ็สเอ็สครั้งสุดท้ายเพียงไม่กี่วันในปี ค.ศ. 1945 เขาถูกยิงจนเสียชีวิตโดยพลพรรคต่อต้านชาวเช็ก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1945

คาร์ล ฮังเคอ
เกาไลเทอร์ ฮังเคอได้กล่าวปราศัยกับกองพันใหม่ของ โฟล์คสชทูร์ม ในเบรสเลา (ปัจจุบัน วรอตสวัฟ, โปแลนด์), กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945
ไรชส์ฟือเรอร์-เอ็สเอ็ส
ดำรงตำแหน่ง
29 เมษายน – 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1945
หัวหน้ารัฐบาลอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
โยเซฟ เกิบเบลส์
ผู้นำอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
คาร์ล เดอนิทซ์
ก่อนหน้าไฮน์ริช ฮิมม์เลอร์
ถัดไปไม่มี (นาซีเยอรมันล่มสลาย)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด
คาร์ล ออกุสท์ ฮังเคอ

24 สิงหาคม ค.ศ. 1903
Lauban, ราชอาณาจักรปรัสเซีย
(ปัจจุบัน Lubań, โปแลนด์)
เสียชีวิต8 มิถุนายน ค.ศ. 1945 (อายุ 41)
เชโกสโลวาเกีย
พรรคการเมืองพรรคนาซี
ศิษย์เก่าBerufspädagogisches Institut, Berlin
วิชาชีพนักการเมือง นาซี, ครูสอนหนังสือ, ผู้จัดการธุรกิจ