คันทรีป็อป (อังกฤษ: Country pop) มีรากฐานดนตรีมาจากทั้งคันทรีพอลิทัน และโฟล์กร็อก เป็นแนวเพลงประเภทย่อยของดนตรีคันทรี และป็อป ที่ปรากฏออกมาครั้งแรกในยุคปี 1970

ศิลปินและกลุ่มดนตรีแนวคันทรีป็อป แก้

อ้างอิง แก้