คอมไบ เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนเกาะนิวกินี ด้านอิเรียนจายา ประเทศอินโดนีเซีย ใช้ชีวิตอยู่บ้านบนยอดไม้ ใช้ชีวิตห่างไกลจากโลกภายนอก

ความเป็นมนุษย์กินคนแก้ไข

ชนเผ่าคอมไบจะมีการลงโทษด้วยการฆ่าจะจับกินเป็นอาหารเท่านั้น แต่การดำรงชีพปกติจะออกล่าสัตว์พวกหมูป่าเป็นอาหาร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข