ความเอียงของแกน

ความเอียงของแกน (อังกฤษ: axial tilt, axial inclination หรือ obliquity) คือองศาการเอียงของแกนหมุนของดาวเคราะห์เทียบกับระนาบการโคจรของดาวดวงนั้น สามารถระบุได้เป็นหน่วยองศาระหว่างแกนของดาวเคราะห์กับเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของดาวเคราะห์และตั้งฉากกับระนาบโคจร

ความเอียงของแกนโลก แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแกนหมุน กับระนาบโคจร

ความเอียงของแกนของวัตถุท้องฟ้าสำคัญ แก้ไข

วัตถุ ความเอียงของแกน (°)
ดาวพุธ ~0.01
ดาวศุกร์ 177.4
โลก 23.439281
ดวงจันทร์ 1.5424
ดาวอังคาร 25.19
เซเรส ~4
พัลลัส ~60
ดาวพฤหัสบดี 3.13
ดาวเสาร์ 26.73
ดาวยูเรนัส 97.77
ดาวเนปจูน 28.32
ดาวพลูโต 119.61

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข