คลีโอพัตราที่ 6 ทรีฟาเอนา (กรีก: Κλεοπάτρα Τρύφαινα) (อังกฤษ: Cleopatra VI Tryphaena) เป็นสมเด็จพระราชินี แห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณ จากราชวงศ์ทอเลมี พระนางเป็นพระธิดาในทอเลมีที่ 12กับคลีโอพัตราที่ 5 พระนางเป็นพระขนิษฐาของคลีโอพัตราที่ 7 ราชินีแห่งอียิปต์พระองค์ต่อมา

คลีโอพัตราที่ 6
พระมหากษัตริย์แห่งอียิปต์
ครองราชย์58–57 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าคลีโอพัตราที่ 5
ถัดไปเบเรนิซที่ 4
ผู้ปกครองร่วมเบเรนิซที่ 4
พระนามเต็ม
คลีโอพัตราที่ 6 ทรีฟาเอนา
ราชวงศ์ทอเลมี
พระราชบิดาทอเลมีที่ 12
พระราชมารดาคลีโอพัตราที่ 5