คลีโอพัตราที่ 5

คลีโอพัตราที่ 5 แห่งอียิปต์ (กรีก: Κλεοπάτρα) (อังกฤษ: Cleopatra V of Egypt) เป็นสมเด็จพระราชินี แห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณ จากราชวงศ์ทอเลมี เป็นพระราชธิดาในปโตเลมีที่ 9กับคลีโอพัตราที่ 4 พระนางเป็นพระมเหสีในปโตเลมีที่ 12 พระนางเป็นผู้ปกครองอียิปต์ร่วมกับพระสวามีของพระนาง

คลีโอพัตราที่ 5
พระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีแห่งอียิปต์
ราชวงศ์ราชวงศ์ทอเลมี
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ95 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต69/68 ปีก่อนคริสตกาล
พระราชบิดาปโตเลมีที่ 9
พระราชมารดาคลีโอพัตราที่ 4
พระราชสวามีปโตเลมีที่ 12