คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (อังกฤษ: Faculty of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute of Fine Arts) เป็นคณะวิชาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คณะศิลปวิจิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Faculty of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute of Fine Arts
สถาปนา3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 (25 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน
ที่อยู่
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เลขที่ 119/10 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สี██ สีชมพู
เว็บไซต์ffa-bpi.com

ประวัติ

แก้

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันบัญฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541 เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปีตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2542 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยช่างศิลป และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดหลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี โดยเปิดรับนักศึกษาทั่วไปจากที่ต่าง ๆ ด้วยวิธีสอบตรง

ในปี พ.ศ. 2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แยกส่วนราชการออกจากกรมศิลปากร โดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ทำให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีสถานะเป็นนิติบุคคลเทียบเท่ากรม ซึ่งคณะศิลปวิจิตรก็ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างตามพระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หลักสูตร

แก้
หน่วยงาน
ปริญญาตรี

ภาควิชาศิลปไทย

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม : ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
 • ชื่อย่อ : ศล.บ. (ทัศนศิลป์)

สาขาวิชา

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • วิชาเอกศิลปไทย

ภาควิชาศิลปกรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม : ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
 • ชื่อย่อ : ศล.บ. (ทัศนศิลป์)

สาขาวิชา

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • วิชาเอกจิตรกรรม
  • วิชาเอกประติมากรรม
  • วิชาเอกภาพพิมพ์
  • วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา

ภาควิชาออกแบบ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม : ศิลปบัณฑิต (ออกแบบตกแต่งภายใน)
 • ชื่อย่อ : ศล.บ. (ออกแบบตกแต่งภายใน)

สาขาวิชา

 • สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม : ศิลปบัณฑิต (คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์)
 • ชื่อย่อ : ศล.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์)

สาขาวิชา

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้