คณะรัฐมนตรีสหรัฐ

คณะรัฐมนตรีสหรัฐ (อังกฤษ: Cabinet of the United States) เป็นคณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สุดในฝ่ายบริหารรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา และบุคคลเหล่านี้โดยปรกติแล้วเป็นเจ้ากระทรวงฝ่ายบริหารในรัฐบาลกลางด้วย

คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันแก้ไข

คณะรัฐมนตรีแก้ไข

คณะรัฐมนตรี
ตำแหน่ง อยู่ในวาระ เริ่มดำรงตำแหน่ง
 
รองประธานาธิบดี
 
20 มกราคม ค.ศ. 2017
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
ไมก์ ปอมเปโอ
26 เมษายน ค.ศ. 2018
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 
9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020
รักษาการ
 
อัยการสูงสุด
 
วิลเลียม บาร์
14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
2 มกราคม ค.ศ. 2019
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
 
25 เมษายน ค.ศ. 2017
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 
28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 
30 กันยายน ค.ศ. 2019
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์
 
29 มกราคม ค.ศ. 2018
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมือง
 
2 มีนาคม ค.ศ. 2017
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 
31 มกราคม ค.ศ. 2017
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 
2 ธันวาคม ค.ศ. 2019
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารผ่านศึก
 
รอเบิร์ต วิลกี
30 กรกฎาคม ค.ศ. 2018
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
 
13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019
รักษาการ

ข้าราชการระดับรัฐมนตรีแก้ไข

เทียบเท่ากับตำแหน่งรัฐมนตรี มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี แต่ไม่ถือว่าอยู่ในสมาชิกคณะรัฐมนตรี

ข้าราชการระดับรัฐมนตรี
ตำแหน่ง อยู่ในวาระ เริ่มดำรงตำแหน่ง
 
เสนาธิการทำเนียบขาว
 
31 มีนาคม ค.ศ. 2020
 
ผู้แทนการค้า
 
15 พฤษภาคม ค.ศ. 2017
 
ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ
 
26 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
 
เอกอัครราชทูตประจำสหประชาชาติ
 
12 กันยายน ค.ศ. 2019
 
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการและงบประมาณ
 
22 กรกฎาคม ค.ศ. 2020
 
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลาง[1]
 
26 สิงหาคม ค.ศ. 2018
 
ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐ
 
9 กรกฎาคม ค.ศ. 2018
 
ผู้อำนวยการการบริหารธุรกิจขนาดย่อม
  16 มกราคม ค.ศ. 2020

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข