อัยการสูงสุดสหรัฐ

ตำแหน่ง

อัยการสูงสุดสหรัฐ (อังกฤษ: United States Attorney General) คือ เจ้ากระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐ เป็นข้าราชการการเมือง ไม่ใช่ข้าราชการประจำ (ตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา ลักษณะ 28 มาตรา 503) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับนิติการ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและเป็นผู้นำทนายแผ่นดินของรัฐบาลสหรัฐ ทั้งเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีด้วย โดยเป็นตำแหน่งเดียวในคณะรัฐมนตรีที่ไม่ใช้ชื่อว่า "รัฐมนตรี" (secretary)

อัยการสูงสุด
สหรัฐ
ตราประจำตำแหน่ง
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เมอร์ริก การ์แลนด์
ตั้งแต่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2021
กระทรวงยุติธรรม
การเรียกขาน
  • ท่านอัยการสูงสุด (Mister Attorney General)
  • ท่านรัฐมนตรี (Mister Secretary)
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีสหรัฐ
รายงานต่อประธานาธิบดี
ที่ว่าการวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐ
ผู้แต่งตั้งประธานาธิบดี
วุฒิสภารับรอง
วาระไม่ได้กำหนดไว้
ตราสารจัดตั้งรัฐบัญญัติตุลาการ ค.ศ. 1789
ผู้ประเดิมตำแหน่งเอ็ดมันด์ แรนด็อล์ฟ
สถาปนา26 กันยายน ค.ศ. 1789
รองรองอัยการสูงสุด
เงินตอบแทนตารางฝ่ายบริหาร ขั้น 1
เว็บไซต์justice.gov

ประธานาธิบดีจะเลือกผู้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด และเสนอชื่อต่อวุฒิสภาเพื่อรับรอง เมื่อรับรองแล้ว อัยการสูงสุดก็เริ่มดำรงตำแหน่ง โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ "ตามอัธยาศัยของประธานาธิบดี" (at the pleasure of the president) และประธานาธิบดีจะให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อไรก็ได้ นอกจากนี้ สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจฟ้องให้ขับอัยการสูงสุดออกจากตำแหน่งต่อวุฒิสภาในคดีอาญาฐาน "กบฏ เรียกรับสินบน ตลอดจนอาชญากรรมร้ายแรงและลหุโทษอย่างอื่น"

รัฐสภาสหรัฐสถาปนาตำแหน่งอัยการสูงสุดนี้ขึ้นด้วยรัฐบัญญัติตุลาการ ค.ศ. 1789 (Judiciary Act of 1789) หน้าที่ดั้งเดิมของอัยการสูงสุด คือ "ฟ้องและดำเนินคดีทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกับสหรัฐต่อศาลสูงสุด กับทั้งให้คำแนะนำและความเห็นเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย เมื่อประธานาธิบดีร้องขอ หรือเมื่อเจ้ากระทรวงใดร้องขอ"[1] ต่อมาใน ค.ศ. 1870 มีการตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการสูงสุด นอกจากนี้ อัยการสูงสุด, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นข้าราชการสี่ตำแหน่งที่ถือกันโดยทั่วไปว่า มีความสำคัญสูงสุด สืบเนื่องจากความสำคัญขององค์กร[2]

ผู้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดสหรัฐคนปัจจุบัน คือ เมอร์ริก การ์แลนด์


อดีตอัยการสูงสุดที่ยังดำรงชีวิตอยู่

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Judiciary Act of 1789, section 35.
  2. Cabinets and Counselors: The President and the Executive Branch (1997). Congressional Quarterly. p. 87.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า อัยการสูงสุดสหรัฐ ถัดไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    
ลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
ลำดับที่ 7

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย