คณะซี. เอ็ม. เอ.

องค์การเดอะคริสเตียนแอนด์มิชชันนารีอะไลแอนซ์ (อังกฤษ: Christian and Missionary Alliance) เรียกโดยย่อว่า คณะซี. เอ็ม. เอ. (CMA) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์กลุ่มอีแวนเจลิคัล เป็นคณะคริสตจักรที่สหรัฐอเมริกาและเป็นคณะมิชชันนารีที่ดำเนินงานเผยแพร่ศาสนาคริสตในประเทศต่าง ๆ เอกลักษณ์ของคณะนี้คือความเชื่อว่างานคริสตจักรและงานมิชชันนารีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่กิจกรรมที่แยกออกจากกัน

คณะซี. เอ็ม. เอ.
USVA headstone emb-30.svg
ชื่อย่อCMA (ซี. เอ็ม. เอ.)
ก่อตั้งค.ศ. 1877
ประเภทองค์การทางศาสนาคริสต์
สํานักงานใหญ่โคโลราโดสปริงส์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์http://www.siammission.org

ประวัติแก้ไข

คณะซี. เอ็ม. เอ. ก่อตั้งในปี ค.ศ.1884 โดย ดร. อัลเบิร์ต เบนจามิน ซิมป์สัน (Albert B. Simpson) ศาสนาจารย์ประจำคริสตจักรเพรสไบทีเรียนในแคนาดา เพื่อทำการประกาศข่าวดีไปทั่วโลก คณะนี้เกิดจากการที่ซิมป์สันได้พบผู้ลี้ภัยในนครนิวยอร์ก จึงเป็นเหตุให้ซิมป์สันได้คิดว่ายังมีประชากรอีกเป็นจำนวนมากในแถบทวีปอื่น ๆ ที่ไม่มีโอกาสได้ยินเรื่องของพระเยซู เขาเชื่อว่าหากคริสเตียนประกาศเรื่องพระเยซูไปทุกชนชาติทั่วโลกเร็วแค่ไหน พระเยซูจะเสด็จกลับมาเร็วแค่นั้น ความเชื่อในเรื่องนี้เป็นจุดกำเนิดของ คณะซี. เอ็ม. เอ. ซิมป์สันมุ่งหมายที่จะประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ และสร้างคริสตจักรไปทั่วโลกสำหรับทุกชนชั้น ในปีค.ศ. 1974 คณะซี. เอ็ม. เอ. ได้สถาปนาเป็นคณะนิกายในศาสนาคริสต์อย่างเป็นทางการ ต่อมาในปี ค.ศ. 1998 คณะซี. เอ็ม. เอ. ได้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยม 2 แห่ง ระดับวิทยาลัย 4 แห่งในสหรัฐอเมริกา และสถาบันด้านเทววิทยาศาสนาคริสต์อีกหนึ่งแห่งในประเทศฟิลิปปินส์

งานผู้ลี้ภัยแก้ไข

คณะซี. เอ็ม. เอ. ช่วยเหลือและทำการประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์แก่ผู้ลี้ภัยประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ค่ายผู้อพยพในประเทศไทยในยุคของเขมรแดง ผู้ลี้ภัยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนในฮ่องกง ผู้ลี้ภัยในเลบานอน เด็กขาดอาหารในทวีปแอฟริกา เป็นต้น

สัญลักษณ์แก้ไข

คณะซี. เอ็ม. เอ. ได้ออกแบบสัญลักษณ์เป็นรูปกางเขน ถ้วยยา ขันชำระ และมงกุฎ เพื่อสะท้อนถึงความเชื่อและหลักคำสอนของคณะซี. เอ็ม. เอ. ว่าแกนหลักคำสอนของศาสนาคริสต์มี 4 ด้าน คือ พระเยซูทรงเป็นทั้งพระผู้ช่วยให้รอด เป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เป็นแพทย์ และเป็นกษัตริย์ผู้จะเสด็จกลับมา คณะซี. เอ็ม. เอ. เรียกคุณลักษณะเหล่านี้ว่า พระกิตติคุณ 4 ด้าน

ขอบเขตงานของคณะซี. เอ็ม. เอ. ในปัจจุบันแก้ไข

ปัจจุบันนี้ คณะซี. เอ็ม. เอ. มีงานการประกาศและก่อตั้งคริสตจักรอยู่ในหลายที่ ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย/แปซิฟิก ยุโรป ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา จากฐานข้อมูลสถิติของ Association of Religion Data Archives แสดงตัวเลขการเติบโตของจำนวนคริสตจักรและสมาชิกดังปรากฏในตารางข้างล่างนี้ (ตัวเลขประมาณการ)[1]

ตารางแสดงข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนคริสตจักรและสมาชิกของคณะซี. เอ็ม. เอ.
ช่วงปี ค.ศ. จำนวนคริสตจักร จำนวนสมาชิก
1929 392 25,000
1930-1960 1,016 59,657
1961-1980 1,382 189,710
1981-2000 1,959 364,949
2001-2009 2,021 432,471
2013 3,000 600,000

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 เป็นต้นมา คณะซี. เอ็ม. เอ. มีโครงการ Envision ที่ส่งเยาวชนและฆราวาสกว่า 1,000 คนทุก ๆ ปี เดินทางไป 40 ประเทศ ประเทศที่ คณะซี. เอ็ม. เอ. ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ เพื่องานประกาศเรื่องพระเยซูคริสตเป็นพิเศษมีจำนวน 11 ประเทศ เช่น กรุงไทเป-ประเทศไต้หวัน, กรุงพนมเปญ-ประเทศกัมพูชา, กรุงเอนเซนาดา-ประเทศเม๊กซิโก, กรุงซาน ซัลวาดอร์-ประเทศ เอล ซัลวาดอร์, กรุงกาบอน-ประเทศอาฟริกา, กรุงปารีส-ประเทศฝรั่งเศส, รัฐฟิลาเดลเฟียและชิคาโก-ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

งานของ คณะซี. เอ็ม. เอ. ในประเทศไทยแก้ไข

คณะซี. เอ็ม. เอ. ได้เริ่มทำงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1929 ซึ่งใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า ‘สยามมิชชั่น’ ในเวลานั้นคณะซี. เอ็ม. เอ. ได้ส่งมิชชันนารี 6 คนและพวกเขาได้เริ่มประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์แก่ชาวบ้าน โดยการล่องแพไม้ไผ่ไปตามลำคลองของหมู่บ้านต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 1950 พวกเขาได้เยียวยารักษาคนไทยที่เป็นโรคเรื้อนนับพันคน และได้ก่อตั้งโรงเรียนเพื่อสอนพระคัมภีร์ให้แก่เด็กโรคเรื้อน ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี จากจำนวนมิชชันนารี 6 คน พวกเขาได้ก่อตั้งคริสตจักรในประเทศไทยกว่า 110 แห่ง และมีสมาชิกกว่า 7,000 คนในช่วง 20 ปีแรก เมื่อปี 2001 คณะซี. เอ็ม. เอ. ประเทศไทย หรือสยามมิชชั่นในประเทศไทยก่อตั้งกลุ่มช่วยเหลือคู่แต่งงานภายใต้ชื่อ แอลมา (ALMA) โครงการนี้มีเป้าหมายช่วยคู่แต่งงานไม่ต้องหย่าร้างและนำไปสู่การนับถือพระเยซูคริสต์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "The Association of Religion Data Archieves". Association of Religion Data Archives. สืบค้นเมื่อ 24 March 2014.