คณะกรรมาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

คณะกรรมาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (อังกฤษ: Central Committee of the Chinese Communist Party) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า คณะกรรมาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน (อังกฤษ: Central Committee of the Communist Party of China) เป็นองค์กรทางการเมืองที่ประกอบด้วยผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 205 คน และสมาชิกสำรอง 171 คน (ดูรายชื่อ) ในทางทฤษฎี สมาชิกจะได้รับการเลือกตั้งทุก ๆ 5 ปีโดยสภาแห่งชาติพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่ในทางปฏิบัติ กระบวนการคัดเลือกสมาชิกจะดำเนินเป็นการลับ โดยผ่านการประชุมของคณะกรมการเมืองและคณะกรรมาธิการสามัญประจำกรมการเมืองที่เกี่ยวข้อง[1]

คณะกรรมาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน

中国共产党中央委员会
คณะกรรมาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 20
ภาพรวม
รูปแบบองค์กรที่มีการตัดสินใจสูงสุดเมื่อสภาแห่งชาติไม่อยู่ในสมัยประชุม
ผู้แต่งตั้งสภาแห่งชาติ
วาระ5 ปี
จำกัดวาระไม่จำกัด
ประวัติศาสตร์
สถาปนา23 กรกฎาคม พ.ศ. 2465; 101 ปีก่อน
โดยการประชุมแห่งชาติครั้งที่ 2
ประชุมครั้งแรก23 กรกฎาคม พ.ศ. 2465
โครงสร้าง
เลขาธิการสี จิ้นผิง, เลขาธิการคณะกรรมาธิการกลางพรรค
ฝ่ายบริหารคณะกรมการเมือง
ฝ่ายธุรการสำนักเลขาธิการ
ฝ่ายทหารคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง
สมาชิก
ทั้งหมด205 คน
สมาชิกสำรอง
ทั้งหมด171 คน
การเลือกตั้ง
ครั้งล่าสุดการประชุมแห่งชาติครั้งที่ 20 (2565)
ที่ประชุม
โรงแรมจิงซี กรุงปักกิ่ง
(ช่วงการทำงาน)
มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง
รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ระเบียบข้อบังคับ
ระเบียบการทำงานคณะกรรมาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
คณะกรรมาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
อักษรจีนตัวย่อ中国共产党中央委员会
อักษรจีนตัวเต็ม中國共產黨中央委員會
คำย่อ
ภาษาจีน中共中央
ความหมายตามตัวอักษรคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
คำย่อทางเลือก
อักษรจีนตัวย่อ党中央
อักษรจีนตัวเต็ม黨中央
ความหมายตามตัวอักษรคณะกรรมการกลางพรรค
คำย่อที่สั้นที่สุด
อักษรจีนตัวย่อ中央
อักษรจีนตัวเต็ม中央
ความหมายตามตัวอักษรศูนย์กลาง

คณะกรรมาธิการกลางจะถือเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดของพรรคอย่างเป็นทางการเมื่อสภาแห่งชาติไม่อยู่ในการประชุมเต็มคณะ ตามรัฐธรรมนูญของพรรค คณะกรรมาธิการกลางพรรคมีอำนาจในการเลือกเลขาธิการพรรค สมาชิกคณะกรมการเมือง และคณะกรรมาธิการสามัญกรมการเมือง รวมทั้งคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง รับรององค์ประกอบของสำนักเลขาธิการ และคณะกรรมาธิการสอบวินัยส่วนกลาง นอกจากนี้ยังกำกับดูแลการทำงานขององค์กรบริหารระดับชาติของพรรค กิจการบริหารของคณะกรรมาธิการกลางอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (General Office of the Chinese Communist Party) ซึ่งจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานกลางที่ทำงานในนามของคณะกรรมาธิการกลางระหว่างการประชุมใหญ่ (เต็มคณะ)

โดยปกติคณะกรรมาธิการกลางจะประชุมกันอย่างน้อยปีละครั้งในการประชุมใหญ่ และทำหน้าที่เป็นเวทีหลักสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการกลางดำเนินงานบนหลักการประชาธิปไตยรวมศูนย์ หมายความว่า เมื่อมีการตัดสินใจแล้ว ทั้งหน่วยงานจะพูดเป็นเสียงเดียวกัน บทบาทของคณะกรรมาธิการกลางในประวัติศาสตร์มีความแตกต่างกันไป แม้ว่าจะสามารถใช้อํานาจผ่านขั้นตอนอย่างเป็นทางการที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญพรรค แต่ความสามารถในการมีอิทธิพลต่อผลการตัดสินใจของบุคลากรในระดับชาตินั้นมีข้อจํากัด เนื่องจากในทางปฏิบัติแล้วหน้าที่นั้นดำเนินการโดยกรมการเมืองและผู้อาวุโสในพรรคที่เกษียณแล้วซึ่งรักษาอิทธิพลไว้ อย่างไรก็ตาม การประชุมของคณะกรรมาธิการกลางจะทำหน้าที่เป็นที่สําหรับการอภิปราย ปรับนโยบาย และเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบของ "มติ" หรือ "การตัดสินใจ"

อ้างอิง

แก้
  1. Bo, Zhiyue (2007). China's Elite Politics: Political Transition and Power Balancing. World Scientific. p. 300. ISBN 9789812700414. OCLC 664685160. สืบค้นเมื่อ 18 October 2017.