ข้าวสวย หมายถึงข้าวที่ผ่านกระบวนการนึ่ง หรือการต้มให้เดือด อย่างใดอย่างหนึ่ง[1] ข้าวสวยเป็นอาหารหลักในประเทศอินโดนีเซีย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย บังกลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เวียดนาม ไทย พม่า ฟิลิปปินส์ และประเทศในลาตินอเมริกา และทวีปเอเชียอีกจำนวนมาก ข้าวสวยยังเป็นส่วนผสมหลักในอาหารหลาย ๆ จานด้วย [2]

ข้าวสวย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข