ของขวัญจากก้อนดิน

เพลงของขวัญจากก้อนดิน เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 [1]จัดทำโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) แต่งโดยนิติพงษ์ ห่อนาค ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) ประจำปี พุทธศักราช 2565 โดยผู้ประพันธ์เพลง ตลอดจนผู้เรียบเรียงคำร้องทำนอง และผู้ขับร้อง ยินดีให้นำเพลงดังกล่าวไปแจกจ่าย ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ขับร้องใหม่ ด้วยเจตนาที่ดีโดยไม่ต้องขออนุญาตทั้งสิ้น รวมถึงรายการโทรทัศน์และสื่อทุกสื่อไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร [2]

ธงไชย แมคอินไตย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) ประจำปี พุทธศักราช 2565 ร้องเพลงของขวัญจากก้อนดินในงานกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 43 ซึ่งจัดโดย กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย บรรเลงโดย วงดุริยางค์ราชนาวี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวงห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เพลงนี้ได้แรงบันดาลใจจากพระนาม "ภูมิพลอดุลยเดช" ซึ่งแปลว่า มีกำลังในแผ่นดินจนมิอาจชั่งได้ เนื้อหาในเพลงจึงสื่อถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ว่า ทรงเป็นกำลังของแผ่นดินไทย อันเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งขาติ โดยเพลงดังกล่าวเป็นเพลงเทิดพระเกียรติเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากจากชาวไทย[3]

ผู้จัดทำ แก้

การพัฒนาเผยแพร่ แก้

ต่อมาในปี 2557 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยคัดเลือกบทเพลง 4 บทเพลง หนึ่งในนั้นคือเพลง "ของขวัญจากก้อนดิน" นำมาบันทึกเสียงใน "โครงการเพลงรักชาติร่วมสมัย" ชุด "รัก...พ่อ" บทเพลงเทิดพระเกียรติฯ เพื่อถวายการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับการ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย รวมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีการจัดทำมิวสิควิดีโอเพลง ของขวัญจากก้อนดิน เวอร์ชันพิเศษขึ้น โดยสามารถดาวน์โหลดบทเพลงต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนั้นมีการแจกซีดีเพลงชุดรัก...พ่อให้ประชาชน ณ บริเวณท้องสนามหลวง จำนวนวันละ 2,000 ชุด[4][5]

กิจกรรมเพื่อการกุศล แก้

บทเพลงของขวัญจากก้อนดิน ได้ถูกคัดเลือกให้นำไปขับร้อง โดยธงไชย แมคอินไตย์ ในกิจกรรมการกุศลที่สำคัญ อาทิเช่น

19-20 กรกฎาคม 2550 กาชาดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จัดโดยสภากาชาดไทย ร่วมกับ กองทัพเรือ[6]

28-29 มิถุนายน 2559 กาชาดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 43 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จัดโดยสภากาชาดไทย ร่วมกับกองทัพเรือ[7]

อ้างอิง แก้

  1. เทิดพระเกียรติ กึกก้องทั่วฟ้าเฉลิมพระชนมพรรษา 9 เพลงเพื่อ'พ่อ'
  2. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (21 ตุลาคม 2559):ดี้ นิติพงษ์ ประกาศไม่หวงลิขสิทธิ์เพลงในหลวง(5 บทเพลง ต้นไม้ของพ่อ ของขวัญจากก้อนดิน รูปที่มีทุกบ้าน ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป คำสอนพ่อ)
  3. ของขวัญจากก้อนดิน:อ้างอิงหนังสือเติมคำในทำนอง นิติพงษ์ ห่อนาค ผู้ประพันธ์ เพลง “ของขวัญจากก้อนดิน
  4. แกรมมี่ถ่ายทอดบทเพลงรักพ่อ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[ลิงก์เสีย]
  5. กระทรวงวัฒนธรรม:download บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ อัลบั้ม เพลงรัก....พ่อ[ลิงก์เสีย]
  6. กองทัพเรือ จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ
  7. กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43