กุรบาน (อาหรับ: قربان‎) บ้างก็สะกดว่า กุรบ่าน แปลว่า การเข้าใกล้ด้วยการพลี วิธีการสะกดอื่น ๆ เช่น กุรบ่าน ภาษามลายู Kurban ในภาษามลายูปาตานีเพี้ยนเป็น "ฆรือแบ, Gerbae".

การทำกุรบานที่ยะลา เนื้อที่ถูกแล่แล้วจะนำไปแจกให้แก่เด็กกำพร้าและคนยากจน

ในอิสลามหมายถึง การเข้าใกล้ต่ออัลลอหฺด้วยการการเชือดสัตว์พลีต่อพระองค์ในวันอีดิลอัฎฮา ซึ่งยังเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Hari raya kurban, ฮารีรายากุรบาน สัตว์ที่ใช้เป็นสัตว์พลีนั้นได้แก่ อูฐ แพะ แกะ และวัว ซี่งในภาษาอาหรับเรียกสัตว์พลีว่า อัฎฮียะหฺ (أضحية)

นอกจากนี้ คำว่า "กุรบาน" ยังใช้ในความหมายที่ใกล้เคียงกัน เช่นการสละชีพเพื่อศาสนา.