กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

| พ.ศ. 2546 : มกราคม · กุมภาพันธ์ · มีนาคม · เมษายน · พฤษภาคม · มิถุนายน · กรกฎาคม · สิงหาคม · กันยายน · ตุลาคม · พฤศจิกายน · ธันวาคม |

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546แก้ไข

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2546แก้ไข

  • ประชาชนราว 10-15 ล้านคนใน 600 เมืองทั่วโลก ร่วมกันประท้วงสหรัฐฯ ในการทำสงครามกับอิรัก เป็นการประท้วงที่มีคนเข้าร่วมมากที่สุดในประวัติศาสตร์

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546แก้ไข