กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 จัดการแข่งขันวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2520 - 4 มกราคม พ.ศ. 2521 โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 13 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 11 มหาวิทยาลัย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 49 32 19 100
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 25 20 73
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 6 15 35

อ้างอิงแก้ไข