กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2004

กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 9
---

---

เมืองเจ้าภาพ ปากีสถาน อิสลามาบาด
จำนวนประเทศ 7 ประเทศ
จำนวนนักกีฬา ---
ชนิดกีฬา 14 ชนิดกีฬา ใน 189 รายการ
พิธีเปิด ---
พิธีปิด ---
ประธานพิธี ---
กล่าวปฏิญาณตน
นักกีฬาผู้กล่าวคำปฏิญาณ
ผู้ตัดสินที่กล่าวคำปฏิญาณ

---
---
ผู้จุดคบเพลิง ---
สนามกีฬาหลัก ---

กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2004 เป็นการแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่กรุงอิสลามาบาด ประเทศปากีสถาน แต่เดิมมีการจัดการแข่งขันในปี 2001 แต่ปากีสถานมีปัญหากับอินเดีย จึงมีการเลื่อนมาจัดในปี 2004 การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬาเอเชียใต้ครั้งที่ 2 ของประเทศปากีสถาน โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 7 ประเทศ ใน 14 ชนิดกีฬา

กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันแก้ไข

ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

      ปากีสถาน (เจ้าภาพ)
 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   อินเดีย 103 57 22 182
2   ปากีสถาน 58 55 50 163
3   ศรีลังกา 17 32 57 106
4   บังกลาเทศ 7 6 20 33
5   เนปาล 3 13 24 40
6   ภูฏาน 1 3 2 6
7   มัลดีฟส์ 0 0 0 0
รวม 189 166 175 530

ดูเพิ่มแก้ไข