กิลเดอร์ดัตช์ (อังกฤษ: Dutch guilder) หรือ คึลเดิน (ดัตช์: gulden) ใช้สัญลักษณ์ ƒ หรือ fl. เป็นสกุลเงินที่ใช้กันในประเทศเนเธอร์แลนด์มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 2002 เมื่อมาแทนที่ด้วยยูโร ระหว่างปี ค.ศ. 1999 ถึงปี ค.ศ. 2002 กิลเดอร์เป็น "หน่วยย่อยของชาติ" (national subunit) ของเงินยูโร แต่การจ่ายเงินจริงยังต้องทำกันเป็นกิลเดอร์เพราะเงินและเหรียญยูโรยังไม่มีในขณะนั้น แต่เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีสยังคงใช้เงินตราดัตช์กิลเดอร์แอนทิลลีสอยู่ ในปี ค.ศ. 2004 กิลเดอร์ซูรินาม (เนเธอร์แลนด์เกียนา) ก็ถูกแทนที่ด้วยเงินสกุลดอลลาร์ซูรินาม

กิลเดอร์ดัตช์
Nederlandse gulden (ดัตช์)
ISO 4217
รหัสNLG
การตั้งชื่อ
หน่วยย่อย
 1/100เซ็นต์
พหูพจน์guilders
เซ็นต์cents
สัญลักษณ์ƒ หรือ fl.
ธนบัตรƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
เหรียญ
 ใช้บ่อย5c, 10c, 25c, ƒ1, ƒ2½, ƒ5
 ไม่ค่อยใช้1c (เลิก 1 มีนาคม ค.ศ. 1983
½c, 2½c เลิก ค.ศ. 1948)
ข้อมูลการใช้
ผู้ใช้ เบลเยียม (ถึง ค.ศ. 1832)
 เนเธอร์แลนด์ (ถึง ค.ศ. 2002)
 เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส (ถึง ค.ศ. 1940)
 ซูรินาม (ถึง ค.ศ. 1962)
การตีพิมพ์
ธนาคารกลางธนาคารแห่งเนเธอร์แลนด์
 เว็บไซต์www.dnb.nl
เจ้าของโรงพิมพ์Joh. Enschedé
 เว็บไซต์www.joh-enschede.nl
โรงพิมพ์ธนบัตรโรงกษาปณ์หลวงแห่งเนเธอร์แลนด์
 เว็บไซต์www.knm.nl
การประเมินค่า
อัตราเงินเฟ้อ2.6%
 ที่มาworldpress.org, ประมาณ ค.ศ. 2000
ERM
 ตั้งแต่13 มีนาคม ค.ศ. 1979
 อัตราคงตัวตั้งแต่31 ธันวาคม ค.ศ. 1998
 แทนที่โดย € (นอกจากเงินสด)1 มกราคม ค.ศ. 1999
 แทนที่โดย € (เงินสด)1 มกราคม ค.ศ. 2002
=ƒ2.20371
กล่องข้อมูลนี้แสดงสถานะก่อนการยกเลิกใช้
กิลเดอร์ดัตช์ ค.ศ. 1897 สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ เงิน

"คึลเดิน" เป็นคำคุณศัพท์ของภาษาดัตช์กลางที่แปลว่า "ที่เป็นทอง"[1] ซึ่งเป็นชื่อที่บ่งถึงโลหะที่เดิมใช้ในการตีเงิน แต่สัญลักษณ์ ƒ หรือ fl. ที่ใช้แทนคำว่าคึลเดินมิได้ส่วนเกี่ยวข้องกับคำนี้แต่อย่างใด แต่มาจากอักษรย่อของสกุลเงินเดิมที่เรียกว่าโฟลไรน์ (florijn)

อ้างอิง

แก้
  1. J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek, The Hague 1932 (reprint of 1994). In modern Dutch, the adjective still exists in certain fossilised forms such as het Gulden Vlies ("the Golden Fleece"). The modern equivalent is gouden.

ดูเพิ่ม

แก้