การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (นายก อบจ. มหาสารคาม) ครั้งที่ 4[1] เป็นการเลือกตั้งนายก อบจ. มหาสารคามครั้งแรกหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563

← พ.ศ. 2555 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ครั้งถัดไป →
ลงทะเบียน761,781
ผู้ใช้สิทธิ471,554
(61.90%; ลดลง%)
 
No image.svg
No image.svg
No image.svg
ผู้สมัคร คมคาย อุดรพิมพ์ ศรีเมือง เจริญศิริ ทองหล่อ พลโคตร
พรรค อิสระ
(สายภูมิใจไทย)
เพื่อไทย อิสระ
(ทีมมหาสารคามพัฒนา)
คะแนนเสียง 192,119 118,762 109,862
% 43.92 27.15 25.12

แผนที่แสดงผลการเลือกตั้ง โดยแสดงผลเฉพาะผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละอำเภอ

นายก อบจ. มหาสารคามก่อนการเลือกตั้ง

คมคาย อุดรพิมพ์
อิสระ (สายภูมิใจไทย)

ว่าที่นายก อบจ. มหาสารคาม

คมคาย อุดรพิมพ์
อิสระ (สายภูมิใจไทย)

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า คมคาย อุดรพิมพ์ ผู้สมัครในนามอิสระ (สายภูมิใจไทย) ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับที่หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 192,119 คะแนน เป็นการได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายก อบจ. มหาสารคาม ครั้งที่ 2 ของคมคาย[2]

ผู้สมัคร แก้

หมายเลข สังกัด รายนามผู้สมัคร ตำแหน่ง/อาชีพ
1 ทีมมหาสารคามพัฒนา ทองหล่อ พลโคตร
2 อิสระ

(สายภูมิใจไทย)

คมคาย อุดรพิมพ์
  • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (2555–2563)
3 อิสระ ชยพล โบราณมูล
  • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน่าง จังหวัดมหาสารคาม
4 พรรคเพื่อไทย ศรีเมือง เจริญสิริ

ผลการเลือกตั้ง แก้

คะแนนเสียง
คมคาย อุดรพิมพ์
  
43.92%
ศรีเมือง เจริญศิริ
  
27.15%
ทองหล่อ พลโคตร
  
25.12%
อื่น ๆ
  
3.80%
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ (สายภูมิใจไทย) คมคาย อุดรพิมพ์ (2) 192,119 43.92
เพื่อไทย ศรีเมือง เจริญศิริ (4) 118,762 27.15
ทีมมหาสารคามพัฒนา ทองหล่อ พลโคตร (1) 109,862 21.13
อิสระ ชยพล โบราณมูล (3) 16,639 3.80
ผลรวม 437,382 100.00
บัตรดี 437,382 92.75
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,989 3.39
บัตรเสีย 18,183 3.86
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 471,554 61.90
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 761,781 100.00

อ้างอิง แก้

  1. "จับตามวยคู่เอก 'ทองหล่อ-คมคาย'-'ชยพล-ดร.ศรีเมือง' มีลุ้นเก้าอี้ที่เมืองตักสิลา". dailynews. 2020-12-09.
  2. "ประกาศแล้ว! ผลการเลือกตั้ง สมาชิก อบจ.มหาสารคาม- นายก "คมคาย" ชนะขาด 192,119คะแนน". แจ้งข่าว News (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). 2020-12-20.