การสร้างภาพทางการแพทย์

การสร้างภาพทางการแพทย์ (อังกฤษ: medical imaging) เป็นกลุ่มของเทคนิกและกระบวนการในการสร้างภาพแทนอวัยวะภายในเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรค และยังรวมไปถึงการสร้างภาพแทนเพื่อแสดงการทำงานของอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างฐานข้อมูลของโครงสร้างปกติและการทำหน้าที่อย่างปกติของอวัยวะต่างๆ เพื่อให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้อีกด้วย ในขณะที่การถ่ายภาพอวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่ถูกตัดออกมาอาจใช้ประกอบการวินิจฉัยทางการแพทย์ แต่กระบวนการเช่นว่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาพยาธิวิทยา ไม่ถือเป็นการสร้างภาพทางการแพทย์

Medical imaging
การวินิจฉัยทางการแพทย์
RupturedAAA.png
A CT scan image showing a ruptured abdominal aortic aneurysm
ICD-10-PCSแม่แบบ:ICD10PCS
ICD-987-88
MeSH003952 D 003952
รหัส OPS-3013
เม็ดไลน์พลัส007451

การรักษาความเป็นส่วนตัวแก้ไข

โดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่เกิดจากการสร้างภาพทางการแพทย์จะถูกควบคุมโดยกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ (HIPAA) ที่กำหนดข้อจำกัดให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. HIPAA 45 CFR Part 160.103 (2013). Available at https://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/administrative/combined/hipaa-simplification-201303.pdf Archived 2015-06-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Accessed Sept. 17, 2014.