การล้อมคะมะกุระ (ค.ศ. 1333)

การล้อมคะมะกุระ (อังกฤษ: Siege of Kamakura (1333)) สงครามครั้งสำคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ สงครามปีเก็งโก ที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1333 อันเป็นหมุดหมายสำคัญที่นำไปสู่การล่มสลายของ ตระกูลโฮโจ ตระกูลที่ทำหน้าที่เป็น ชิกเก็ง หรือผู้สำเร็จราชการแทนโชกุนมานับร้อยปีกองทัพที่จงรักภักดีต่อ จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ ภายใต้การนำของ นิตตะ โยะชิซะดะ ได้บุกเข้ายึดเมืองคะมะกุระและทำลายเมืองจนราบคาบทำให้ รัฐบาลโชกุนคะมะกุระ ล่มสลายลงและผู้นำตระกูลโฮโจคนสุดท้ายคือ โฮโจ ทะกะโตะกิ ได้หนีไปยัง วัดโทโช อันเป็นวัดประจำตระกูลโฮโจพร้อมกับทำ เซ็ปปุกุ หรือการฆ่าตัวตายส่งผลให้ตระกูลโฮโจล่มสลายลง

การล้อมคะมะกุระ (ค.ศ. 1333)
เป็นส่วนหนึ่งของ สงครามปีเก็งโก
วันที่ 1 — 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1333
สถานที่ คะมะกุระ
ผลลัพธ์ ราชสำนักได้ชัยชนะ คะมะกุระถูกทำลาย
คู่ขัดแย้ง
กองทัพที่จงรักภักดีต่อ จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ ตระกูลโฮโจ
ผู้บัญชาการหรือผู้นำ
นิตตะ โยะชิซะดะ โฮโจ ทะกะโตะกิ
กำลัง
15,000