สงครามปีเก็งโก

สงครามปีเก็งโก (อังกฤษ: Genkō War, ญี่ปุ่น: Genkō no ran) สงครามกลางเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่นำไปสู่การล่มสลายของ รัฐบาลโชกุนคะมะกุระ และการหมดอำนาจของ ตระกูลโฮโจ ที่เป็นตระกูลผู้สำเร็จราชการซึ่งชื่อ เก็งโก เป็นชื่อรัชศกของ จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ แห่ง ราชสำนักใต้ ระหว่าง ค.ศ. 1331 — 1334

สงครามปีเก็งโก
ส่วนหนึ่งของ ความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ระหว่างราชสำนักและรัฐบาลโชกุน
Kusunoki Masashige statue.jpg
อนุสาวรีย์ของ คุซุโนะกิ มะซะชิเงะ ที่ตั้งอยู่หน้า พระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
วันที่1331 – 1333
สถานที่คะมะกุระ,  ญี่ปุ่น
ผล ราชสำนัก ได้ชัยชนะ รัฐบาลโชกุนล่มสลาย
คู่สงคราม
กองทัพราชสำนักที่จงรักภักดีต่อ จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ กองทัพ รัฐบาลโชกุนคะมะกุระ
ผู้บังคับบัญชาและผู้นำ
อะชิกะงะ ทะกะอุจิ
นิตตะ โยะชิซะดะ
คุซุโนะกิ มะซะชิเงะ

สงครามครั้งนี้เกิดขึ้นก่อน ยุคราชสำนักเหนือ-ใต้ และนับเป็นจุดกำเนิดของ รัฐบาลโชกุนอะชิกะงะ