กัญชา

สปีชีส์ของพืช

กัญชา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Cannabis, sp.) เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งในวงศ์ Cannabidaceae[2] ใบมนแฉกลึกเข้าไปทางก้านหลายแฉก ดอกสีเขียว ช่อดอกเพศผู้และช่อดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน มีการเก็บเกี่ยวกัญชาด้วยจุดประสงค์หลายประการ เช่น เส้นใยบนใบสามารถนำไปทำเป็นเสื้อได้ ใบและช่อดอกเพศเมียที่แห้งใช้สูบมีสรรพคุณช่วยแก้โรคเบาหวาน ความดัน มะเร็ง กัญชาผลิตเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (THC) จำนวนมาก[3] สาร THC จำนวนมากทำให้เกิดอาการเคลิ้ม ซึ่งทำให้เป็นพืชยอดนิยมที่ใช้ทั้งในด้านนันทนาการ การแพทย์ทางเลือก และยาวิจัยทางคลินิก[4]

กัญชา
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: Early Miocene - Present 19.6–0Ma
ดอกกัญชา
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขการจำแนกนี้
โดเมน: ยูแคริโอตา
อาณาจักร: พืช
เคลด: พืชมีท่อลำเลียง
เคลด: พืชดอก
เคลด: พืชใบเลี้ยงคู่แท้
เคลด: โรสิด
อันดับ: กุหลาบ
วงศ์: วงศ์กัญชา
สกุล: สกุลกัญชา
L.
Species[1]

ลักษณะ แก้

ต้นกัญชามีลักษณะทั่วไป คือ ลำต้นสูงประมาณ 2-5 เมตร ใบเลี้ยงคู่เมื่อโตเต็มวัยลำต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุต ลักษณะใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ 5-8 แฉก มีลักษณะคล้ายใบมันสำปะหลังที่ขอบใบทุกใบจะมีรอยหยักอยู่เป็นระยะ ๆ ออกดอกเป็นช่อเล็ก ๆ ตามง่ามของกิ่งและก้าน ส่วนที่คนนำมาเสพได้แก่ส่วนของยอดช่อดอกกัญชา โดยนำมาตากหรืออบแห้ง แล้วบดหรือหั่นให้เป็นผงหยาบ ๆ จากนั้นจึงนำมายัดไส้บุหรี่สูบ (แตกต่างจากบุหรี่ทั่วไปที่ไส้บุหรี่จะมีสีเขียว ต่างจากไส้ยาสูบที่มีสีน้ำตาล และขณะจุดสูบจะมีกลิ่นเหมือนหญ้าแห้งไหม้ไฟ) หรืออาจสูบด้วยกล้องหรือบ้องกัญชา บ้างก็ใช้เคี้ยวหรือผสมลงในอาหารรับประทาน ปัจจุบันรูปแบบของกัญชาที่พบ นอกจากจะพบในลักษณะของกัญชาสด กัญชาแห้งอัดเป็นแท่งเป็นก้อนแล้ว ยังอาจพบในรูปของ "น้ำมันกัญชา" (Hashish Oil) ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ ซี่งได้จากการนำกัญชามาผ่านกระบวนการสกัดหลาย ๆ ครั้ง จึงได้เป็นน้ำมันกัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทสูงถึง 20-60% หรืออาจพบในลักษณะของ "ยางกัญชา" (Hashish) เป็นยางแห้งที่ได้ยอดช่อดอกกัญชา ซึ่งโดยทั่วไปจะมีฤทธิ์แรงกว่ากัญชาสด และมีปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประมาณ 4-8 เท่า[5]

อนุกรมวิธาน แก้

กัญชา เป็นชื่อเรียกของพืชในสกุล Cannabis โดยในสกุลมี 3 ชนิดได้แก่ Cannabis sativa, Cannabis indica, และ Cannabis ruderalis โดยทั้งสามชนิดมีแหล่งกำเนิดแตกต่างกัน Cannabis sativa นั้นเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เอเชียตะวันออก แต่บ้างเชื่อกันว่าแหล่งกำเนิดอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือที่เทือกเขาภูพาน ในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย Cannabis indica นั้นเป็นพืชเขตอบอุ่น ต้นกำเนิดอยู่บริเวณเทือกเขาฮินดูกูช และ Cannabis ruderalis มีถิ่นกำเนิดที่ยุโรปตะวันออก และรัสเซีย

ดูเพิ่ม แก้

  • กัญชง พืชที่มีลักษณะคล้ายกันหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งคือกัญชา

อ้างอิง แก้

  1. Guy GW, Whittle BA, Robson P (2004). The Medicinal Uses of Cannabis and Cannabinoids. Pharmaceutical Press. pp. 74–. ISBN 978-0-85369-517-2.
  2. Cervantes, Jorge (2002). Indoor Marijuana Horticulture. p. 256. ISBN 9781878823298.
  3. "Marijuana Concentrates" (PDF). Drug Enforcement Agency. December 2014.
  4. Carvalho, Joana. "GW Pharma Plans More Clinical Trials for Sativex". multiplesclerosisnewstoday. BioNews Services, LLC. สืบค้นเมื่อ 15 October 2021.
  5. http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/event/drugs/cannabis.html[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น แก้