ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอปร กฤตยากีรณ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) เป็นอุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] และเป็นรองประธานกรรมการบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)[2]

กอปร กฤตยากีรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ดำรงตำแหน่ง
10 มิถุนายน – 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้ากิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
ถัดไปปรีชา มุสิกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด25 กันยายน พ.ศ. 2482 (84 ปี)

ประวัติ แก้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอปร กฤตยากีรณ เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2482 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2505 ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์เช่นเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน แก้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอปร กฤตยากีรณ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การซิมิโอ ในปี พ.ศ. 2517-2520 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2532 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (ครม.49)[3]

เขาได้รับแต่งตั้งเป็นอุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)[4] และเป็นคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ[5]

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. นำสินประกันภัย ร่วมต่อต้านการทุจริต
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
  4. “ดร.ยงยุทธ-ดร.กอปร” ขึ้นแท่น “แคนดิเดต” รมว.วิทย์
  5. "มติคระรัฐมนตรี วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2021-09-06.
  6. คำสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (๑. นายกอปร กฤตยากีรณ ๒. นายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร)
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๖๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ เก็บถาวร 2015-04-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๙, ๙ มกราคม ๒๕๕๘