กอดฟรีย์แห่งบูยง

กอดฟรีย์แห่งบูยง (อังกฤษ: Godfrey of Bouillon; ฝรั่งเศส: Godefroy de Bouillon; ราว ค.ศ. 1060 - 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1100) กอดฟรีย์แห่งบูยงเป็นขุนนางชาวฝรั่งเศส ผู้เกิดเมื่อราว ค.ศ. 1060 ที่บูลอญ-ซูร์-แมร์ในประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน กอดฟรีย์แห่งบูยงเป็นบุตรคนที่สองของยูสตัซที่ 2 เคานต์แห่งบูลอญและไอดาแห่งลอแรน (บุตรีของกอดฟรีย์ที่ 3 ดยุคแห่งโลว์เออร์ลอแรนและโดดา[1]) กอดฟรีย์มีฐานะเป็นลอร์ดแห่งบูลอญ (Lord of Bouillon) ตั้งแต่ ค.ศ. 1076 และดยุคแห่งโลว์เออร์ลอแรนตั้งแต่ ค.ศ. 1087 แต่ไม่ได้สมรส[2]

กอดฟรีย์แห่งบูยง

กอดฟรีย์แห่งบูยง
ขุนนางฝรั่งเศส
เกิด ราว ค.ศ. 1060, บูลอญ-ซูร์-แมร์
เสียชีวิต 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1100, เยรูซาเลม
บิดา ยูสตัซที่ 2 เคานต์แห่งบูลอญ
มารดา ไอดาแห่งลอแรน
บทบาท/งาน ผู้มีบทบาทในสงครามครูเสดครั้งที่ 1
ขุนนางฝรั่งเศส - กษัตริย์ฝรั่งเศส - ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส

กอดฟรีย์เป็นผู้นำคนหนึ่งผู้มีบทบาทในสงครามครูเสดครั้งที่ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1096 จนกระทั่งเสียชีวิตในกรุงเยรูซาเลมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1100 หลังจากการตีเมืองเยรูซาเลมได้ใน ค.ศ. 1099 กอดฟรีย์ก็กลายเป็นผู้ครองราชอาณาจักรเยรูซาเลมแต่ไม่ได้ใช้ตำแหน่ง “กษัตริย์”

อ้างอิง

แก้
  1. Butler, Alban; Burns, Paul (2000). Butler's Lives of the Saints. Continuum International Publishing Group. ISBN 0-86012-253-0.
  2. Marjorie Chibnall (Select Documents of the English Lands of the Abbey of Bec, Camden (3rd Ser.) 73 (1951) pp. 25-26) followed earlier writers in suggesting that since the names Godfrey and Geoffrey shared a common origin, Godfrey is identical to the Geoffrey of Boulogne who appears in English records, marrying Beatrice, daughter of Geoffrey de Mandeville and that he left behind in England a son, William de Boulogne (adult by 1106, d. ca. 1169). The theory is discussed at length in the 8th ed. of Weis, Frederick, Ancestral Roots of Certain American Colonists Who Came to America before 1700: Lineages from Alfred the Great, Charlemagne, Malcolm of Scotland, Robert the Strong, and other Historical Individuals (Baltimore: Genealogical Publishing Co., Inc., 2006), pp. 152-154. However, Alan Murray analyzed the argument in detail and concluded that contemporary documents clearly distinguish between the two names, and as there is no evidence for their identity and traditions of the Crusade indicate Geoffrey was unmarried and childless, the two must be considered to have been distinct. Geoffrey, the English landholder, was apparently an illegitimate brother of Godfrey, the Crusader. Murray, Alan, The Crusader Kingdom of Jerusalem: A Dynastic History 1099-1125 (Unit for Prosopographical Research, Linacre College, Oxford, 2000) pp. 155-165.