กองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์

กองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์ (เยอรมัน: Oberkommando der Wehrmacht) หรือ OKW เป็นหน่วยบัญชาการระดับสูงสุดของแวร์มัคท์ ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1938 จึงเทียบเท่าเป็นกระทรวงการสงครามของประเทศเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กองบัญชาการนี้มีหน้าที่กำกับสามเหล่าทัพเยอรมันอันได้แก่ แฮร์ (กองทัพบก) ครีคส์มารีเนอ (กองทัพเรือ) และ ลุฟท์วัฟเฟอ (กองทัพอากาศ)

กองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์
(โอเบอร์คมมันโด แดร์ แวร์มัคท์)
ตราประทับของกองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์
ประเทศ ไรช์เยอรมัน
บทบาทเทียบเท่ากระทรวง
ปฏิบัติการสำคัญสงครามโลกครั้งที่สอง
ผู้บังคับบัญชา
หัวหน้ากองบัญชาการใหญ่จอมพล วิลเฮล์ม ไคเทิล
เครื่องหมายสังกัด
ธงหน.บก. 1938-41
ธงหน.บก. 1941–45

การประชุมนายทหารระดับสูงในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1938 ที่กรุงเบอร์ลิน ฮิตเลอร์ได้แจ้งคำสั่งปลดนายทหารระดับสูงหลายคน อาทิ จอมพล ฟ็อน บล็อมแบร์ค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสงครามควบตำแหน่งผบ.เหนือเหล่าทัพแวร์มัคท์ และพลเอกอาวุโส ไฟรแฮร์ ฟ็อน ฟริทช์ ผบ.ใหญ่กองทัพบก การปลดดังกล่าวสร้างความตื่นตะลึงให้กับนายทหารจำนวนมาก ฮิตเลอร์ยุบกระทรวงการสงครามทิ้งและจัดตั้ง "กองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์" อันขึ้นตรงต่อฟือเรอร์และผู้บัญชาการสูงสุดแห่งแวร์มัคท์ (Führer und Oberste befehlshaber der Wehrmacht) ขึ้นมาแทน และตั้งจอมพล วิลเฮล์ม ไคเทิล เป็นหัวหน้ากองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์

ด้วยการที่กองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์ขึ้นตรงต่อฟือเรอร์และผู้บัญชาการสูงสุดแห่งแวร์มัคท์ (ซึ่งก็คือฮิตเลอร์) ทำให้ในช่วงสงคราม องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ทรงอำนาจที่สุดของกองทัพเยอรมัน หลังปี 1942 องค์กรนี้รับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารในทุกพื้นที่ยกเว้นแนวรบด้านตะวันออกที่ประจันหน้ากับกองทัพแดงของสหภาพโซเวียต ฮิตเลอร์ได้กลายเป็นทั้งผู้นำรัฐบาลและผู้นำกองทัพในคนๆเดียว

ผู้บังคับบัญชา แก้

โครงสร้าง แก้

กองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์แบ่งออกเป็นหกส่วน ซึ่งขึ้นตรงต่อฟือเรอร์และผู้บัญชาการสูงสุดแห่งแวร์มัคท์

  • กลุ่มสำนักงานทหารแวร์มัคท์ทั่วไป (Amtsgruppe Allgemeines Wehrmachtamt)
  • กลุ่มสำนักงานต่างประเทศ/ข่าวกรอง (Amtsgruppe Ausland/Abwehr)
  • สำนักงานอำนวยการทหารแวร์มัคท์ (Wehrmacht-Führungsamt)
  • กรมกลางทหารแวร์มัคท์ (Wehrmacht-Zentral-Abteilung)
  • สำนักงานเศรษฐกิจสงคราม (Wehrwirtschaftsamt)
  • กองยุติธรรมของหัวหน้ากองบัญชาการใหญ่กับกรมธรรมนูญทหารแวร์มัคท์ (Justizdienststelle beim Chef des OKW mit Wehrmacht-Rechtsabteilung)

ดูเพิ่ม แก้