กองบัญชาการใหญ่กองทัพเรือเยอรมัน

กองบัญชาการใหญ่กองทัพเรือ (เยอรมัน: Oberkommando der Marine) หรือ OKM เป็นกองบัญชาการและฝ่ายบริหารระดับสูงสุดของครีคส์มารีเนอ โดยเป็นการยกฐานะขึ้นจากกรมบัญชาการทัพเรือ (Marineleitung) แห่งไรชส์แวร์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1936 ต่อมาได้ควบรวมเข้ากับกรมบัญชาการสมรภูมินาวี (Seekriegsleitung) ในปี ค.ศ. 1937

กองบัญชาการใหญ่กองทัพเรือ
(โอเบอร์คมมันโด แดร์ มารีเนอ)
Oberkommando der Marine
ธงจอมพลเรือ
ประจำการ11 January 1936 - 22 June 1945
ประเทศ ไรช์เยอรมัน
บทบาทกองบัญชาการทหารเรือ
ปฏิบัติการสำคัญสงครามโลกครั้งที่สอง
ผู้บังคับบัญชา
ผบ. สำคัญจอมพลเรือ คาร์ล เดอนิทซ์
จอมพลเรือ เอริช เรเดอร์

รายนามผู้บัญชาการใหญ่กองทัพเรือ แก้

รายนามผู้บัญชาการใหญ่กองทัพเรือ (เยอรมัน: Oberbefehlshaber der Marine) ซึ่งเทียบได้กับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ :

ดูเพิ่ม แก้