กระทรวงไรชส์แวร์

(เปลี่ยนทางจาก กระทรวงไรชส์เวร์)

กระทรวงไรชส์แวร์ (เยอรมัน: Reichswehrministerium) คือชื่อเรียกกระทรวงป้องกันประเทศของประเทศเยอรมนีในช่วงสาธารณรัฐไวมาร์จนถึงนาซีเยอรมนี กระทรวงไรชส์แวร์ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1919 ภายหลังเยอรมันพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง กระทรวงนี้มีหน้าที่บังคับบัญชากองกำลังป้องกันประเทศที่เรียกว่า "ไรชส์แวร์" อันเป็นกองกำลังป้องกันตนเองที่ไม่มีศักยภาพจะรุกรานประเทศอื่น กระทรวงไรชส์แวร์เปลี่ยนชื่อในวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1935 เป็น กระทรวงการสงครามไรช์ (Reichskriegsministerium) ซึ่งทำหน้าที่ได้ไม่ถึงสามปี ก็ถูกฮิตเลอร์ยุบกระทรวงทิ้ง และถูกแทนที่ด้วยกองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์

อาคารเบ็นเลอร์บล็อค (Bendlerblock) ที่ทำการกระทรวงฯในกรุงเบอร์ลิน

รายนามรัฐมนตรีว่าการ

แก้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไรชส์แวร์ (Reichswehrminister)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสงครามไรช์และผู้บัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์ (Reichskriegsminister und Oberbefehlshabers der Wehrmacht)

ธงประจำตำแหน่ง

แก้

รายนามปลัด

แก้
ปลัดกระทรวง (Chefs des Ministeramt)
ปลัดแวร์มัคท์ (Chefs des Wehrmacht)