กษัตริย์-จักรพรรดิ

กษัตริย์-จักรพรรดิ (อังกฤษ: King-Emperor) หมายถึง ประมุขชายผู้เป็นกษัตริย์ของดินแดนหนึ่งและเป็นจักรพรรดิของอีกดินแดนหนึ่งพร้อม ๆ กัน กษัตริย์-จักรพรรดิที่เป็นสตรีหรือภริยาของกษัตริย์-จักรพรรดิเรียกว่า ราชินี-จักรพรรดินี (อังกฤษ: Queen-Empress)

ในอื่น ๆแก้ไข

ในจักรวรรดิรัสเซียแก้ไข

ในจักรวรรดิอาณานิคมอิตาลีแก้ไข

ในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีแก้ไข

ในจักรวรรดิเยอรมันแก้ไข

ในจักรวรรดิบริติชแก้ไข

จักรวรรดิเกาหลีแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข