กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ อินดิซิส

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ อินดิซิส หรือ กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ อินดิซิส โพรเพรียส (อังกฤษ: Extensor indicis; extensor indicis proprius) เป็นกล้ามเนื้อแบน ยาว อยู่ด้านใกล้กลางและทอดขนานไปกับกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส ลองกัส (extensor pollicis longus)

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ อินดิซิส
(Extensor indicis proprius)
Gray421.png
ภาคตัดขวางของปลายกระดูกอัลนาและกระดูกเรเดียส (กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ อินดิซิสอยู่ตรงกลางภาพด้านล่าง)
Gray424.png
แผ่นเมือกของเอ็นกล้ามเนื้อด้านหลังของข้อมือ (กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ อินดิซิสอยู่ในภาพกำลังวิ่งเข้าไปในนิ้วชี้)
ละติน musculus extensor indicis
Gray's subject #125 456
จุดเกาะต้น กระดูกอัลนา
จุดเกาะปลาย นิ้วชี้
หลอดเลือดแดง
เส้นประสาท เส้นประสาทโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส
หน้าที่ เหยียดนิ้วชี้, ข้อมือ
Dorlands/
Elsevier
m_22/12548933

จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายแก้ไข

กล้ามเนื้อนี้มีจุดเกาะต้นอยู่ที่พื้นผิวด้านหลังของส่วนกลางของกระดูกอัลนา ใต้ต่อจุดเกาะต้นของกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส ลองกัส และเกาะจากเอ็นเยื่อระหว่างกระดูก (interosseous membrane)

เอ็นกล้ามเนื้อนี้จะผ่านใต้เอ็นดอร์ซัล คาร์ปัล (dorsal carpal ligament) ในช่องเดียวกันกับเอ็นของกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ ดิจิทอรุม (Extensor digitorum) และเชื่อมร่วมกับด้านอัลนา (ด้านนิ้วก้อย) ของเอ็นกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ ดิจิทอรุมที่บริเวณหัวของกระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 2 แล้วเข้าไปเกาะที่นิ้วชี้

หน้าที่แก้ไข

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ อินดิซิสทำหน้าที่เหยียดนิ้วชี้ และหน้าที่ที่ต่อเนื่องกันคือช่วยในการเหยียดข้อมือ

ภาพอื่นๆแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข