ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์

(เปลี่ยนทางจาก ออร์โทพีดิกส์)

ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์[1] หรือ ออร์โทพีดิกส์ (อังกฤษ: Orthopedic surgery,Orthopedics) (โดยทั่วไปมักสะกดว่า ออร์โธปิดิกส์ หรือ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) เป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิชาศัลยศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งในประเทศไทยแบ่งสาขาวิชาย่อยดังนี้

  1. อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ
  2. ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า
  3. โรคของมือและจุลยศัลยกรรม
  4. โรคของการบาดเจ็บทางกีฬา
  5. โรคของเท้าและข้อเท้า
  6. โรคเนื้องอกของกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน
  7. โรคของกระดูกสันหลัง
  8. โรคกระดูกและข้อในเด็ก
  9. โรคทางเมตาบอลิซึมของกระดูก
ภาพต้นไม้บนหน้าปกหนังสือ Orthopaedia ของนิโกลาส์ แอนดรี หรือที่รู้จักว่า ต้นไม้ของแอนดรี (Andry tree) นิยมใช้เป็นสัญลักษณ์สากลของวิชาออร์โทพีดิกส์

ศัลยแพทย์ออร์โทพีดิกส์แก้ไข

ศัลยแพทย์ออร์โทพีดิกส์ (อังกฤษ: Orthopedic Surgeons, Orthopedists) (โดยทั่วไปมักสะกดว่า แพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์) เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง โดยทำการวินิจฉัยและดูแลรักษาด้วยการให้ยาหรือการผ่าตัดในความผิดปกติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกาย ในภาษาไทยมีชื่อเรียกศัลยแพทย์ออร์โทพีดิกส์หลากหลายชื่อ เช่น "ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ" "แพทย์กระดูกและข้อ" "หมอกระดูก" หรือในวงการแพทย์ในประเทศไทยเรียกสั้นๆ ว่า "หมอออร์โธฯ"

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน Archived 2017-07-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน กำหนดให้ใช้ ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ แทนคำว่า Orthopaedics surgery