กลุ่มรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยและสังคมแห่งยุโรป

กลุ่มสังคมนิยม (ฝรั่งเศส: Rassemblement démocratique et social européen, RDSE) เป็นกลุ่มการเมืองในวุฒิสภาฝรั่งเศส ที่ร่วมอุดมการณ์แบบเสรีนิยมประชาธิปไตย (ฝ่ายซ้าย)

ประเทศฝรั่งเศส
Armoiries république française.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันมีสมาชิกในวุฒิสภาจำนวนทั้งสิ้น 17 ที่นั่ง[1] ประกอบด้วยวุฒิสภาจากพรรคฝ่ายซ้าย จำนวน 11 ที่นั่ง พรรคสหภาพเพื่อขบวนการประชาชน จำนวน 1 ที่นั่ง พรรคขบวนการพลเมืองและพลรัฐ จำนวน 1 ที่นั่ง พรรคสังคมนิยม จำนวน 2 ที่นั่ง และวุฒิสภาฝ่ายซ้ายอิสระอีกจำนวน 2 ที่นั่ง โดยมีประธานกลุ่มคือ ฌัค เมซาร์

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. เว็บไซต์ทางการของวุฒิสภาฝรั่งเศส [1]