เครือดัชชีแอร์เน็สท์

(เปลี่ยนทางจาก กลุ่มดัชชีเออร์เนสตีน)

เครือดัชชีแอร์เน็สท์ (เยอรมัน: Ernestinische Herzogtümer) หรือ เครือดัชชีซัคเซิน (เยอรมัน: Sächsische Herzogtümer) คือเครือดัชชีที่ตั้งอยู่ติดกันกับกับดัชชีซัคเซินอื่นๆ ที่เป็นอาณาจักรขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในบริเวณทือริงเงินในประเทศเยอรมนีปัจจุบันที่ปกครองโดยดยุกสายตระกูลแอร์เน็สท์ของราชวงศ์เวททิน

ตราอาร์มของกลุ่มดัชชีซัคเซินเป็นเครื่องหมายเขตแดน

บทนำ

แก้

ดัชชีซัคเซินเริ่มแตกแยกกันเป็นรัฐย่อยๆ ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยมีสาเหตุมาจากกฎการสืบครองดินแดน (Order of succession) เก่าของเยอรมนีที่แบ่งทรัพย์สมบัติและที่ดินระหว่างบุตรชายทุกคน นอกจากนั้นแต่ละคนก็ยังดำรงตำแหน่ง 'ดยุก' บางครั้งพี่น้องก็จะปกครองร่วมกัน แต่บางครั้งก็จะแยกกัน ดัชชีซัคเซินบางอาณาจักรก็ดำรงการปกครองเป็นอิสระจากรัฐอื่นมาจนถึงปี ค.ศ. 1918 สถานะการณ์เช่นเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับตระกูลรอยส์ (House of Reuss) และ ตระกูลชวาร์ซบวร์ค (House of Schwarzburg) ที่ทำให้ทือริงเงินกลายเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยมาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 มาจนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20

เบื้องหลังก่อนที่อาณาจักรต่าง ๆ จะกลายมาเป็นดัชชีซัคเซิน

แก้

เคานท์แบร์นฮาร์ดแห่งอันฮาลท์บุตรชายคนเล็กของอัลเบร็ชท์ที่ 1 แห่งบรันเดินบวร์ค หรือ "อัลเบร็ชท์หมี" (ค.ศ. 1106-ค.ศ. 1170) ได้รับบางส่วนของดัชชีซัคเซินส่วนใหญ่ในบริเวณเลาเอินบวร์ค (Lauenburg) และ วิทเทินแบร์ค (Wittenberg) ในปี ค.ศ. 1180 แบร์นฮาร์ดมีบุตรชายสองคน อัลเบร็ชท์ และ ไฮน์ริค อัลเบร็ชท์หรืออัลเบิร์ตได้รับอัลเบร็ชท์ดัชชีแห่งซัคเซิน ในปี ค.ศ. 1260 ลูกชายของอัลเบร็ชท์แบ่งอาณาจักรเป็นซัคเซิน-เลาเอินบวร์ค และ ซัคเซิน-วิทเทินแบร์ค ซัคเซิน-วิทเทินแบร์คได้รับการยกฐานะเป็นอาณาจักรเลือกตั้งแห่งซัคเซินในพระราชบัญญัติทอง ค.ศ. 1356 เมื่อดยุกคนสุดท้ายของซัคเซิน-วิทเทินแบร์คเสียชีวิตโดยไม่มีทายาทในปี ค.ศ. 1422 จักรพรรดิซีกิสมุนด์ก็ยกดัชชีให้แก่ฟริดริชที่ 4 แห่งเวททิน มาร์กราฟแห่งไมส์เสน และลันด์กราฟแห่งทือริงเงิน ผู้กลายเป็นฟรีดริชที่ 1 ผู้คัดเลือกแห่งซัคเซิน คำว่า "ซัคเซิน" โดยทั่วไปจึงหมายถึงดินแดนในการปกครองของเวททินที่รวมทั้นทูริเกีย เพราะซัคเซินมีฐานะเป็นดัชชีซึ่งเป็นฐานะสูงสุด สมาชิกในตระกูลจึงใช้ตำแหน่งนี้ แม้ว่าสมาชิกหลายคนจะครองดินแดนที่ตั้งอยู่ในทือริงเงินเท่านั้น ฟรีดริชที่ 2 สืบครองดินแดนต่อจากบิดา หลังจากฟรีดริชที่ 2 เสียชีวิต บุตรชายคนโตแอ็นสท์ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าผู้คัดเลือกต่อจากบิดา และแอ็นสท์และดยุกอัลเบร็ชท์ลูกชายคนรองปกครองดินแดนเวททินร่วมกัน ในปี ค.ศ. 1485 พี่น้องก็แบ่งดินแดนเวททินระหว่างกัน โดยแอ็นสท์ได้รับตอนเหนือของไมส์เสน, ทางตอนใต้ของทือริงเงิน และ วิทเทินแบร์ค และ อัลเบร็ชท์ได้ตอนเหนือของทือริงเงิน และ ตอนใต้ของไมส์เสน

กลุ่มดัชชีซัคเซิน

แก้
 
กลุ่มดัชชีซัคเซินในทือริงเงินใน ค.ศ. 1825

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ เครือดัชชีแอร์เน็สท์