ในทางประสาทกายวิภาคศาสตร์ สมองกลีบหน้า (Frontal lobe) เป็นบริเวณของสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของซีรีบรัล เฮมิสเฟียร์ (cerebral hemisphere) แต่ละข้าง และอยู่ด้านหน้าของสมองกลีบข้าง (parietal lobe) ส่วนสมองกลีบขมับ (temporal lobe) ตั้งอยู่ล่างและหลังต่อสมองกลีบหน้า

สมองกลีบหน้า
(Frontal lobe)
สมองกลีบหน้าข้างซ้าย มุมมองขึ้นมาจากเบ้าตา
รายละเอียด
ส่วนหนึ่งของซีรีบรัม
หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์ซีรีบรัล (Anterior cerebral artery)
หลอดเลือดแดงมิดเดิลซีรีบรัล (Middle cerebral artery)
ตัวระบุ
ภาษาละตินlobus frontalis
คำย่อFL
MeSHD005625
นิวโรเนมส์56
นิวโรเล็กซ์ IDbirnlex_928
TA98A14.1.09.110
TA25445
FMA61824
ศัพท์ทางกายวิภาคของประสาทกายวิภาคศาสตร์

ภาพอื่นๆ แก้

ดูเพิ่ม แก้