ในทางประสาทกายวิภาคศาสตร์ สมองกลีบหน้า (Frontal lobe) เป็นบริเวณของสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของซีรีบรัล เฮมิสเฟียร์ (cerebral hemisphere) แต่ละข้าง และอยู่ด้านหน้าของสมองกลีบข้าง (parietal lobe) ส่วนสมองกลีบขมับ (temporal lobe) ตั้งอยู่ล่างและหลังต่อสมองกลีบหน้า

สมองกลีบหน้า
(Frontal lobe)
ร่อง (fissure) ที่สำคัญและกลีบของซีรีบรัม มองจากด้านข้าง (สมองกลีบหน้าเป็นสีฟ้า)
Gray729.png
สมองกลีบหน้าข้างซ้าย มุมมองขึ้นมาจากเบ้าตา
ละติน lobus frontalis
Gray's subject #189 821
เป็นส่วนของ ซีรีบรัม
หลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์ซีรีบรัล (Anterior cerebral artery)
หลอดเลือดแดงมิดเดิลซีรีบรัล (Middle cerebral artery)
ตัวย่อ FL
NeuroNames hier-37
MeSH Frontal+Lobe

ภาพอื่นๆแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข