คอร์เทกซ์ (อังกฤษ: cortex) มาจากคำในภาษาละตินที่แปลว่า เปลือก เปลือกไม้ เปลือกผลไม้ เปลือกเนยแข็ง หนังสัตว์ เปลือกหอย แกลบ เปลือกเมล็ด อาจจะหมายถึง

สมองแก้ไข

ดูบทความหลักที่: เปลือกสมอง

ดูแก้ไข

  • กระดูกเนื้อแน่น (cortical bone) เป็นเนื้อเยื่อกระดูกประเภทหนึ่งจากสองประเภท ที่เป็นส่วนประกอบของกระดูก