สมองส่วนหน้า

ในกายวิภาคศาสตร์ของสมองของสัตว์มีกระดูกสันหลัง สมองส่วนหน้า หรือ โปรเซนเซฟาลอน (prosencephalon หรือ forebrain) เป็นส่วนของสมองที่อยู่ด้านบนที่สุด เป็นหนึ่งในส่วนหลักของสมองในขณะที่มีการเจริญของระบบประสาทกลาง อันได้แก่ สมองส่วนหน้า, สมองส่วนกลาง (midbrain หรือ mesencephalon) และสมองส่วนท้าย (hindbrain หรือ rhombencephalon)

สมองส่วนหน้า
(Prosencephalon หรือ Forebrain)
EmbryonicBrain.svg
แผนภาพแสดงการแบ่งส่วนของสมองในเอ็มบริโอสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง บริเวณเหล่านี้จะพัฒนาต่อไปเป็นสมองส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนหลัง
ตัวระบุ
MeSHD016548
นิวโรเนมส์27
นิวโรเล็กซ์ IDbirnlex_1509
TA98A14.1.03.006
TA25416
TETerminologia Embryologica {{{2}}}.html EE5.14.1.0.2.0.10 .{{{2}}}{{{3}}}
FMA61992
ศัพท์ทางกายวิภาคของประสาทกายวิภาคศาสตร์

ในระยะที่สมองเจริญออกเป็น 5 กระเปาะ สมองส่วนหน้าจะแบ่งออกเป็นสมองส่วนไดเอนเซฟาลอน (ได้แก่ พรีทาลามัส, ทาลามัส, ไฮโปทาลามัส, ซับทาลามัส, อิพิทาลามัส และพรีเทคทัม) และ เทเลนเซฟาลอน (ซีรีบรัม)

ภาพอื่นๆแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข