กราฟสองส่วน

ในคณิตศาสตร์สาขาทฤษฎีกราฟ กราฟสองส่วน (bipartite graph) คือ กราฟที่เซตจุดยอดสามารถแบ่งได้เป็น 2 เซตที่ไม่มีส่วนร่วมกัน และจุดยอด 2 จุดใด ๆ ในเซตเดียวกัน จะไม่มีเส้นเชื่อมเชื่อมระหว่างกัน

กราฟสองส่วนมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจับคู่ (matching problems) เช่น ปัญหาการจัดงาน สมมติว่ามีคนอยู่ P คน และมีงานอยู่ J งาน ซึ่งแต่ละคนจะทำงานได้บางงานเท่านั้น เราจะแทนปัญหานี้ด้วยกราฟที่มีจุดยอด P + J จุด ถ้า สามารถทำงาน ได้ เราจะแทนด้วยเส้นเชื่อมเชื่อมระหว่าง กับ

ทฤษฎีบทการสมรส (marriage theorem) นั้นใช้คุณสมบัติของกราฟเรื่อง การจับคู่สมบูรณ์ (perfect matchings)

นิยามแก้ไข

กราฟไม่ระบุทิศทางเชิงเดียว (simple undirected graph)   จะเป็นกราฟสองส่วน ถ้ามีการแบ่งกั้นที่แบ่งเซตจุดยอด   ซึ่ง   และ   เป็นเซตอิสระ เราเขียน   แทนกราฟสองส่วนที่มีผลแบ่งกั้นระหว่าง   กับ  

ตัวอย่างแก้ไข

คุณสมบัติแก้ไข

  • กราฟเป็นกราฟสองส่วน ก็ต่อเมื่อ มันไม่มีวัฏจักรที่มีจุดยอดเป็นจำนวนคี่
  • กราฟเป็นกราฟสองส่วน ก็ต่อเมื่อ มันเป็นกราฟสองสี

ดูเพิ่มแก้ไข