เซตอิสระ ในทฤษฎีกราฟ เซตอิสระของกราฟ G หมายถึงเซตของจุดที่คู่จุดใด ๆ ภายในเซตไม่มีเส้นเชื่อมถึงกันเลย หรืออาจจะพูดได้อีกแบบหนึ่งคือ เส้นเชื่อมใด ๆ ที่อยู่ในกราฟจะมีจุดปลายของเส้นเชื่อมอยู่ในเซตนี้ไม่เกินหนึ่งจุด

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง แก้ไข

  • ขนาดของเซตอิสระ หมายถึงจำนวนของจุดที่อยู่ภายในเซตอิสระนั้น ๆ