กราฟสองส่วนบริบูรณ์

ในคณิตศาสตร์สาขาทฤษฎีกราฟ กราฟสองส่วนบริบูรณ์ (อังกฤษ: complete bipartite graph) คือ กราฟสองส่วนที่จุดยอดทุกจุดในเซตแรก เชื่อมโยงกับจุดยอดทุกจุดในเซตที่สอง

นิยาม

แก้

กราฟสองส่วนบริบูรณ์   คือ กราฟสองส่วนที่ สำหรับจุดยอด   และ จุดยอด   จะมีเส้นเชื่อมเชื่อมระหว่าง   กับ   กราฟสองส่วนบริบูรณ์ที่มีขนาด   และ   จะเขียนแทนด้วย  

ตัวอย่าง

แก้
 
K3,1
 
K3,2
 
K3,3


คุณสมบัติ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้