กตรคามเทวาลัย

กตรคามเทวาลัย (สิงหล: කතරගම දේවාලය kataragama dēvālaya) เป็นโบสถ์พราหมณ์ู่ที่สร้างอุทิศพระขันทกุมารและพระแม่วัลลีที่ตั้งอยู่ในเขตกตรคาม ประเทศศรีลังกา สร้างขึ้นคู่พระเจดีย์คิริวีหระในศาสนาพุทธ

ทางเข้าเทวสถานวัดกัตรคามของพระขันทกุมาร

ประวัติแก้ไข

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข