พระแม่วัลลี (อังกฤษ: Valli) เป็นเป็นเทพสตรี ในศาสนาฮินดู เป็นพระชายาองค์ที่สองของ พระขันทกุมาร และมีความเกี่ยวกับตำนานพื้นเมืองของดินแดนกัตรคามในฐานะเทพสตรีผู้มาจากดินแดนนี้.

พระนางวัลลี
ประติมากรรมปูนปั้นภาพพิธีอภิเษกพระนางวัลลีจากซ้าย พระนางวัลลี(เทพนารีผิวสีคล้ำ) พระขันทกุมาร(จากซ้ายองค์ที่สี่) และฤๅษีนารทมุนี(ขวาสุด) ในวัดถ้ำบาตู ประเทศมาเลเซีย
อาวุธดอกบัว
สัตว์พาหนะนกยูง (ในฐานะพระชายาของพระขันธกุมาร)
กวาง(ในฐานะพระธิดาของดินแดนกัตรคาม)
เทวรูปสัมฤทธิ์ของพระนางเทวเสนา(ซ้าย) พระขันทกุมาร(กลาง) และพระแม่วัลลี(ขวา)
จิตรกรรมภาพโดย ราชารวิมา จากซ้าย พระนางเทวเสนา พระขันทกุมาร และพระแม่เทวเสนาขณะประทับเทพพาหนะพัฒนาการความเชื่อและด้านโบราณคดี แก้

ความสำคัญด้าน ลัทธิ-ศาสนา แก้

เทวสถานในศาสนาฮินดูที่มีเทวรูปในประเทศอินเดีย แก้

เทวสถานในศาสนาฮินดูที่มีเทวรูปในประเทศอื่นๆ แก้