โรครับจากสัตว์

โรคติดต่อที่สามารถติดต่อได้ระหว่างคนและสัตว์
(เปลี่ยนทางจาก Zoonosis)

โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ (อังกฤษ: zoonosis, zoonoses, zoonotic disease) เป็นโรคติดเชื้อที่อาจเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต ไพรออนหรืออื่น ๆ ที่แพร่กระจายอยู่ในทั้งสัตว์และมนุษย์

Zoonosis
ชื่ออื่นZoönosis
Rabid dog.jpg
A dog with rabies.
การออกเสียง
สาขาวิชาInfectious disease

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

การจำแนกโรค