วงศ์ขิง

วงศ์พรรณไม้ของพืช
(เปลี่ยนทางจาก Zingiberaceae)
Ginger family
Zingiber Beehive.jpg
Beehive
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
หมวด: Magnoliophyta
ชั้น: Liliopsida
อันดับ: Zingiberales
วงศ์: Zingiberaceae
Lindley
สกุลต้นแบบ
Zingiber
Boehm
Subdivisions

ดูในเนื้อหา

พืชวงศ์ขิง (อังกฤษ: Zingiberaceae) เป็นพืชที่มีเหง้า มีด้วยกัน 47 สกุล ประมาณ 1,000 ชนิดพืชตระกูลขิงหลายชนิดมีความสำคัญในฐานะเป็นไม้ดอกไม้ประดับ บ้างก็ใช้เป็นเครื่องเทศ หรือยาสมุนไพร พืชสำคัญได้แก่ ขิง ข่า ดาหลา กระชาย กระเจียว

คุณลักษณะแก้ไข

อนุกรมวิธานแก้ไข

ลูกผสมระหว่างสกุลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข