ยูทรีดี

(เปลี่ยนทางจาก Universal 3D)

ยูนิเวอซัลทรีดี หรือ ยูทรีดี (อังกฤษ: Universal 3D: U3D) คือรูปแบบไฟล์ของข้อมูล 3D ตามมาตรฐานของ W3C ซึ่งใช้มาตรฐานตาม Ecma International (Ecma-363) เริ่มต้นใช้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนามาตรฐานของ ข้อมูลของวัตถุสามมิติสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ปัจจุบัน อะโดบี แอโครแบต และ ไมโครสเตชัน รับรองการทำงานของไฟล์นามสกุล .u3d และสนับสนุนโดยฮิตาชิ และ อินเทล โดยในโปรแกรมของ อะโดบี แอโครแบต 3D มีเครื่องมือในการแปลงไฟล์ โปรแกรมที่สำคัญต่างๆ รวมถึง ออโตแคด 3d แม็กซ์ ไลท์เวฟ มาเป็นไฟล์ยูทรีดี

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้