อะโดบี แอโครแบต

อะโดบี แอโครแบต (Adobe Acrobat) เป็นซอฟต์แวร์ของอะโดบีซิสเต็มส์ ในการจัดการไฟล์ในลักษณะพีดีเอฟ (PDF) โดยจะถูกกล่าวถึงในสองลักษณะคือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอ่านไฟล์พีดีเอฟ ที่เรียกว่า แอโครแบตรีดเดอร์ (Acrobat Reader) ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากทางเว็บของอะโดบี และอีกตัวคือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างและแก้ไขไฟล์พีดีเอฟ ที่มีหลายรุ่นเช่น แอโครแบตโพรเฟชชันนอล (Acrobat Professional) และ แอโครแบต 3D (Acrobat 3D) ในปัจจุบันรุ่นล่าสุดคือ รุ่น 9.0 โดยรุ่นเหล่านี้ สามารถให้ผู้ใช้สร้างไฟล์พีดีเอฟจากเอกสารต่างๆ ได้รวมถึงใน ไมโครซอฟท์ เวิร์ด หรือ ออโตแคด หรือสร้างผ่านคำสั่งพิมพ์ผ่านไดรเวอร์ของแอโครแบตได้

อะโดบี แอโครแบต
นักพัฒนาอะโดบีซิสเต็มส์
รุ่นเสถียร
9.0
ระบบปฏิบัติการหลายระบบปฏิบัติการ
ประเภทสร้างพีดีเอฟ
สัญญาอนุญาตจำกัดสิทธิ์
เว็บไซต์www.adobe.com/acrobat/

แอโครแบตรุ่นแรก รุ่น 1 ออกใช้ครั้งแรกเมื่อ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2536 สำหรับ ดอส วินโดวส์ 3.1 และ แมคอินทอช โดยมีทั้งหมด 3 รุ่นคือ แอโครแบตรีดเดอร์ (สำหรับอ่าน) แอโครแบตเอกซ์เชนจ์ (สำหรับสร้างไฟล์ผ่านไดรเวอร์ปรินเตอร์) และ แอโครแบตดิสทิลเลอร์ (สำหรับสร้างไฟล์จากโพสต์สคริปต์)

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้